Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI je členem Dispute Resolution Board Foundation

  • 7. 7. 2014
  • Zpráva

ARI se stala členem DRBF – Dispute Resolution Board Foundation, mezinárodní neziskové organizace, která podporuje snahu o minimalizaci nákladných sporů ve stavebnictví metodou komisí pro řešení sporů. DRBF pomáhá při zavádění těchto metod poradenstvím a doporučeními.

„Naše účast v DRBF je dalším krokem ARI na cestě k zefektivnění prostředí ve kterém vzniká veřejná infrastruktura. Správné využívání metod předcházení a řešení sporů nás posune o další krok blíže k vyspělé mezinárodní praxi“, hodnotí Tomáš Janeba, prezident ARI.

Výstavbové projekty jsou specifické tím, že s sebou přinášejí zvýšenou míru nebezpečí a rizik. Smluvní strany se obvykle snaží alokovat rizika té ze stran, která je lépe schopna takovýmto rizikům předcházet a čelit. Nicméně občas se vyskytnou nejasnosti v tom, kdo je odpovědný za jaká rizika a v jakém rozsahu. Příčina může být jak ve špatně napsané smlouvě, tak i v jejím nerespektování. V jiných případech strany jednoduše nechtějí nést důsledky rizika, i když je jim alokováno. Tyto a řada jiných situací zadávají důvod ke sporům.

Spory ve stavebnictví jsou a vždy budou. Nelze je vyloučit a nemá smysl předstírat, že je na nich něco špatného. Je třeba dělat vše pro to, abychom se jim vyhnuli a v případě, že vzniknou, aby smlouva obsahovala efektivní systém řešení sporů při realizaci. Efektivní řešení sporů ve stavebnictví vyžaduje především rychlost, nízké náklady řešení sporu, neformální přístup a odbornost. Takový přístup zajišťuje pouze tzv. adjudikace.

Adjudikace je ve stavebnictví nejlepší a nejoblíbenější alternativou soudního a rozhodčího řízení ve stavebnictví. Je založena na odbornosti adjudikátorů, tedy expertů řešících spor. Jeden nebo tři takoví adjudikátoři se stávají nestranným třetím subjektem označovaným jako „Dispute Board“ (tzn. komise, rada nebo panel pro řešení sporů). Praxí je jednoznačně ověřeno, že právě využití takového přístupu je navíc tou nejlepší cestou jak se sporům zcela vyhnout (dispute avoidance).