Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Bělorusko – projekty EBRD v rámci reformy vodohospodářského sektoru

  • 1. 6. 2018
  • Zpráva

Asociace pro rozvoj infrastruktury(ARI) zorganizovala workshop Centra pro rozvojové trhy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvem bytového a komunálního hospodářství Běloruské republiky a vodárenským podnikem města Minsk, na kterém byl představen plán modernizace vodárenských podniků Běloruska.

Od roku 2018 se očekává realizace 7 projektů financovaných Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj (EBRD) v rámci 3. etapy Rámcového programu modernizace vodohospodářského sektoru Běloruskave výši 60 milionů EUR. Seminář se taktéž zaměřil na detailní představení obchodních příležitostí při modernizaci vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod ve výši 168 milionů EUR.

BĚLORUSKO – REFORMA VODOHOSPODÁŘSTVÍ

V červnu 2015 EBRD oznámila investiční rámec modernizace vodohospodářského sektoru Běloruskave výši 40 milionů EUR. Tento investiční rámec již do určité míry přispěl ke zlepšení kvality služeb, dodávek pitné vody a čištění odpadních vod v Polotsku, Orši, Lidě a dalších městech. Rozsah práce obvykle zahrnoval technickou asistenci (přípravu studií proveditelností, zadávací dokumentace, projekční práce a technický dozor investora, budování kapacit a korporátní rozvoj), stavební práce (rekonstrukci vodohospodářských staveb a zařízení čistíren odpadních vod, kanalizační sítí a čerpacích stanic) a dodávky zařízení a technologií (čerpadla, systémy pro řízení a sběr dat, laboratorní technika aj.) pro řadu vodárenských podniků Běloruska.

Dne 21. dubna 2017 oznámila EBRD rozšíření stávajícího investičního rámce až na 60 milionů EUR, který bude zahrnovat modernizaci řady vodárenských podniků v Minské oblasti (ŽodinoFanipol,Ljuban), Brestské oblasti (IvanovoBereza,Branoviči), Gomelské oblasti (Vetka) a Mohylevské oblasti (Šklov).

Ve dnech 3.–4. října 2017 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) spoluorganizovala „Regionální vodárenský seminář“ EBRD, který se věnoval zlepšení fungování oboru vodovodů a kanalizací v zemích bývalého Sovětského svazu. Seminář se zaměřil na stav, vývoj a výzvy oboru vodovodů a kanalizací v zemích bývalého Sovětského svazu za účasti více než 110 představitelů soukromého a veřejného sektoru.

Dne 23. dubna 2018 EBRD oznámila modernizaci čistírny odpadních vod (ČOVměsta Minska vodohospodářského podniku o celkové výši 168 milionů EUR. Úvěr bude použit k financování: (i) rekonstrukce vodohospodářských staveb a zařízení ČOV, navýšení kapacit, optimalizaci procesů a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod v souladu s národními a evropskými standardy Evropské Unie (EU); (ii) výstavby zařízení na úpravu kalu (včetně digesce, odvodnění, sušení a spalování).

EBRD je významným institucionálním investorem v Bělorusku. K červenci 2017 banka investovala více než 1.9 miliard EUR do 92 projektů. EBRD v souladu s poslední schválenou strategií pro Bělorusko podpoří účast soukromého sektoru ve zvýšení kvality služeb veřejné infrastruktury. V současné době Bělorusko prochází významným procesem transformace ve všech sektorech své ekonomiky kontrolované převážně státem. EBRD se bude proto snažit podporovat vybrané reformní iniciativy vlády v odvětví bytového a komunálního hospodářství, dopravní infrastruktury a městské dopravy, energetiky, dodávek pitné vody a čištění odpadních vod prostřednictvím svých investic a technické asistence.