Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

ARI: Analýza možných legislativních změn za účelem zlepšení a urychlení plánování a povolování klíčových liniových dopravních staveb

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vypracovala Analýzu možných legislativních změn za účelem zlepšení a urychlení plánování a povolování klíčových liniových dopravních staveb, která byla objednána Ministerstvem dopravy ČR (MD).

Analýza byla zpracovaná včetně posouzení dopadů změn navrhovaných v projednávané novele stavebního zákona a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Věříme, že tento dokument bude pro MD užitečný, a to zejména jako podklad pro přípravu aktuálních ale i dlouhodobých legislativních návrhů v oblasti územního plánování a povolování liniových dopravních staveb.

Zajímá vás téma
Urychlení povolovacích procesů?