Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Zprávy

Abychom si rozuměli.
SNIM je společný jazyk pro digitalizaci stavebnictví

To se před pár lety sešel na večírku zadavatel, projektant a zhotovitel a bavili se o tom, jak by rádi využívali při realizaci stavebních zakázek BIM, tedy způsoby realizace zakázek, které nabízí digitalizace. Každý z nich ale používal jiné programy a označení, a tak se spolu nemohli domluvit. Zkrátka, chyběl jim pro digitální prostředí jednoduchý společný jazyk … Začalo to možná trochu jako vtip, ale v podstatě takto se zrodila myšlenka na vytvoření jednotného standardu, který by výrazně zefektivnil všem výše uvedeným aktérům práci na stavebních zakázkách.

Uplynulo pár let a dnes už můžeme říct, že se podařilo právě takový společný jazyk pro české stavebnictví vytvořit. Tímto „esperantem“ je Standard negrafických informací modelu neboli SNIM. Jeho prostřednictvím se mohou společně „domluvit“ všichni, kdo využívají digitální model u pozemních, dopravních i technických staveb. SNIM původně vyvinula Odborná rada pro BIM (czBIM), ale v posledním roce probíhala intenzivní spolupráce s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) na dopracování části dopravní infrastruktury a souvisejících profesí.

czBIM a jeho členové vyvíjejí datový standard pro pozemní stavby již několik let. Jeho jednotlivé verze byly úspěšně použity v celé řadě projektů. Vývoj takového standardu je časově, personálně i finančně náročný, proto jsem rád, že se povedlo ve spolupráci s ARI nejenom doplnit o část dopravní infrastruktury, ale celkově posunout do nové kvalitativní úrovně,“ říká Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM.

Položili jsme tak základ pro první společný standard informačního modelu českého stavebnictví. SNIM vyšel ze standardu, který zveřejnil Státní fond dopravní infrastruktury, ale zohlednil potřeby použití digitálních modelů a technologií v praxi,“ říká Tomáš Janeba, prezident ARI.

Pokud jste v digitalizaci stavebnictví jako doma…

Celý článek ke stažení, včetně praktického využití SNIM

Zajímá vás téma
BIM pro dopravní stavby?