Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Videa

Video z akce: Inovační fórum ke změně klimatu a energetické bezpečnosti – Vodárenství

moderuje Petr Dovolil, člen prezidia, CBCSD (PwC)

Pavel Válek, předseda představenstva, Pražská vodohospodářská společnost (PVS)

Jaroslav Ďuriš, generální ředitel, WERO Energy

Tomáš Pešek, manažer pro rozvoj, REMA Reda Rahma, generální ředitel, Veolia Energie

Host panelu: Filip Wanner, člen komise pro čistírny odpadních vod, Svaz vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK CR)