Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Videa

Video z akce: ARI: Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny 7

PRAKTICKÝ WORKSHOP: Stanovení kritérií a technika hodnocení nabídek demonstrovaná na případové studii projektu dopravní infrastruktury – Wiebe Witteveen a Jaap De Koning