Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Videa

Video z akce: ARI: Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny 6

PŘÍPADOVÁ STUDIE: Masarykovy Univerzity – Zkušenosti s pilotním zadáním veřejné zakázky a hodnocením ekonomické výhodnosti nabídek inspirovaným metodou BEST VALUE – Martin Hadaš