Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

Vláda ČR schválila dostavbu dálnice D4 formou PPP

  • 13. 1. 2016
  • Tisková zpráva

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vítá, že vláda na dnešním zasedání schválila návrh na dostavbu dálnice D4 ze soukromých peněz prostřednictvím PPP. Realizací pilotního PPP projektu získá konečně i Česká republika praktickou zkušenost s tímto typem projektů. Stane se tak jedním z posledních evropských států, který tento alternativní model využil.

ARI jako infrastrukturní think-tank dlouhodobě propaguje využití mezinárodní dobré praxe při realizaci a správě dopravní infrastruktury, neboť spatřuje velký potenciál k zefektivnění veřejných investic v ČR. Využití modelu PPP patří mezi jednu z takovýchto možností. Světová banka, EIB a EBRD dlouhodobě doporučují využití modelu PPP pro zajištění dopravní infrastruktury. Z 1 275 projektů s investiční hodnotou 240 miliard EUR, které se v posledních 12 letech zrealizovaly v zemích EU, se ukazuje, že soukromý sektor dokáže být dlouhodobě odpovědnějším investorem než stát a díky své invenci a zkušenostem může velké infrastrukturní projekty zajistit efektivněji a včas. V posledních pěti letech zrealizovalo 22 členských zemí EU alespoň jeden PPP projekt, kromě České republiky.

ARI dlouhodobě sleduje a připomínkuje projekt PPP dálnice D4, který předpokládá investiční náklady přes 7 miliard korun do výstavby 32-kilometrového úseku mezi Milínem na Příbramsku a Miroticemi na Písecku. Budoucí koncesionář bude odpovědný za doprojektování, výstavbu, financování, provoz a údržbu úseku po dobu 30-ti let. Součet nominálních plateb státu po dobu trvání koncesní smlouvy se předpokládá v celkové výši 24,9 miliard Kč. V této částce jsou zahrnuty nejen prvotní stavební náklady, ale také náklady celoživotní obnovy, každoroční údržby, bankovního financování a zisk koncesionáře v podobě výnosu na kapitál. Ten mu ovšem bude náležet, pokud zajistí plnou dostupnost dálnice v předem požadované kvalitě po celou dobu 25 let provozu. V případě selhání v kvalitě nebo celkové životnosti stavby může koncesionář a další poskytovatelé financování o značnou část poskytnutých finančních prostředků přijít v rámci penalizace, případně jiných sankcí, podle předem sjednaných podmínek koncesní smlouvy. Zadavatel začne obvykle platit až po dokončení díla a jeho uvedení do provozu.

Podobné vlastnosti má i slovenský projekt D4R7, který je nyní ve stadiu vyhodnocení finálních nabídek čtyř kvalifikovaných konsorcií z řad předních evropských dodavatelů. Dle předběžných informací se jeví, že projekt bude patrně dodáván s vysokou finanční úsporou oproti původnímu očekávání.

Odborníci využití PPP vítají a doufají, že neracionální odpor vůči PPP se u nás podaří zlomit. “Ve vyspělých i rozvojových státech se PPP využívá stále více. Zejména u velkých projektů se státu vyplatí mít partnera dlouhodobě odpovědného za výsledek vlastní práce, který jistí vlastním kapitálem,” říká Tomáš Janeba, prezident ARI. „Zatímco vláda se vymění každé čtyři roky, koncesionář se zaváže ke kvalitě na 30 let. Pokud uspěje, nechť mu náleží předem sjednaná odměna, pokud něco ošidí, tak se to za tak dlouhou dobu vždy projeví,“ dodává Janeba.