Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

Strategické partnerství pro rozvoj dopravní infrastruktury ČR

  • 12. 9. 2014
  • Tisková zpráva

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, které umožní efektivní, hospodárnou a rychlejší přípravu a realizaci infrastrukturních projektů, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC.

„Asociace pro rozvoj infrastruktury uzavřela dohodu o spolupráci s Českou asociací konzultačních inženýrů. Dává nám to nové možnosti v naší snaze prosazovat změny na trhu rozvoje dopravní infrastruktury České republiky“ řekl Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury u příležitosti konání kulatého stolu na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC. ARI a CACE, jako profesní autority v oboru nevolají po vyšších investicích, ale prosazují změny, které umožní jejich rychlejší a hospodárnější vynakládání.

Asociace pro rozvoj infrastruktury uspořádala kulatý stůl na téma Role správce stavby dle smluv FIDIC, kterého se zúčastnili jak zástupci investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury, tak i významné stavební firmy a projekční kanceláře, členové ARI a CACE. Na 30 účastníků se v diskuzi shodlo na tom, že pokud nechceme procházet složitým vývojem, kterým si v minulých letech prošlo stavebnictví v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku, a který jasně ukázal, že příliš složitý byrokratický mechanismus a politický vliv nevede k úsporám, ale ke zpomalení výstavby a enormnímu růstu nákladů, musíme urychleně prosadit změny, které povedou ke zrychlení a zjednodušení řízení staveb. Jednou z cest, které se v zahraničí jednoznačně osvědčili, je využití služeb nezávislého správce stavby. Tento odborník je sice najímán zadavatelem, ale jeho činnost je upravena pravidly, která mu jasně stanovují, že má být nestranný a působit tak, aby stavba byla realizována včas, kvalitně a za přijatelných nákladů. Ani v tomto směru není potřeba vymýšlet nic nového. Stačí, abychom po vzoru vyspělých evropských států začali správně využívat mezinárodní standardy FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils). Tato pravidla jsou v České republice známa již od roku 1993, kdy financování staveb z programu PHARE a úvěrů EIB vyžadovalo jejich využití.

A jaký bude další postup? “Během několika dnů připravíme naše stanovisko a doporučení k základním principům fungování správce stavby v ČR dle smluv FIDIC, které představíme jednotlivým ministerstvům, poslancům, naší vládě i široké odborné veřejnosti. Věřím, že i oni cítí potřebu zpružnit výstavbu infrastruktury tak, aby podpořila hospodářský růst naší země a pomohla překonat stávající vleklou hospodářskou krizi“ dodává Janeba na závěr setkání.

 

FIDIC – obchodní podmínky, které uznává celý svět

FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) – mezinárodní federace konzultačních inženýrů je nevládní organizací uznávanou Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které v mezinárodní stavební praxi patří k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Podmínky FIDIC jsou užívány ve výběrových řízeních Světové banky, Evropské investiční banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jsou běžně užívány veřejnými a soukromými investory po celém světě.

TZ ke stažení