Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

Práva k datovému standardu SNIM získává Česká agentura pro standardizaci. Využije jej k rozšíření Datového standardu staveb (DSS)

  • 20. 12. 2021
  • Tisková zpráva

Česká agentura pro standardizaci uzavřela smlouvu se spolkem Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika (czBIM) a získala kompletní práva k datovému standardu SNIM. To otevírá cestu k dalšímu rozvoji Datového standardu staveb (DSS), který se tak stane skutečně univerzálním a společným digitálním jazykem pro české stavby.

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Odborná rada pro BIM – buildingSMART Česká republika (czBIM) uzavřely smlouvu o převodu veškerých práv k datovému standardu SNIM, včetně jeho databázového řešení. Smlouvu podepsal za Agenturu ČAS její generální ředitel Zdeněk Veselý, za spolek czBIM pak jeho předseda Petr Matyáš.

Datový standard staveb (DSS) je jednou z klíčových částí metody BIM. Otevírá totiž cestu k možnosti strojově zpracovávat data v digitálním modelu stavby (DiMS) v otevřeném formátu IFC, a tedy ke sdílení informací o stavbě napříč stavařskými profesemi a životním cyklem stavby.

Práce na datovém standardu SNIM, který je nyní v různých modifikacích používaný na BIM projektech v České republice, započaly již v roce 2015. V rámci pracovní skupiny při Odborné radě pro BIM začali spolupracovat specialisté s cílem vytvořit jednotný slovník použitelný při projektování, naceňování, realizaci a v konečné podobě i při provozu stavby. V roce 2020 se k jejich snažení posléze připojila i Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a z jejích řad vybraní odborníci na dopravní stavby a související infrastrukturu.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo s Odbornou radou pro BIM dospět k dohodě, jejíž naplnění bude znamenat velmi důležitý posun v přípravě Datového standardu staveb (DSS),“ říká generální ředitel České agentury pro standardizaci Zdeněk Veselý. „S kolegy z czBIM a ARI jsme se shodli, že uzavření období paralelní existence dvou datových standardů umožní českému stavebnictví výrazněji pokročit k digitální budoucnosti.

SNIM má za sebou nejen dlouhou dobu vývoje, ale také ověřování na řadě stavebních projektů. Jeho plné převzetí bez dalších omezení Agenturou ČAS pracující na přípravě Datového standardu staveb (DSS) znamená silný impuls k rozšíření DSS. První výsledky dohody lze očekávat v druhé polovině příštího roku.

Dohodu ČAS, czBIM a ARI na dalším rozvoji jednotného datového standardu považuji za skvělý signál pro celý trh,“ říká Petr Matyáš předseda představenstva czBIM – buildingSMART ČR a dodává: „Dohoda umožní expertům z czBIM zapojit se do práce na dopracování datového standardu v rámci jednotlivých OTO týmů a rovněž přinést know-how spojené s členstvím v nadnárodní organizaci buildingSMART.

Tomáš Janeba, prezident ARI, k dohodě s ČAS dodal: „Vítáme snahu ČAS o vznik jednotného datového standardu a využití SNIM. Jednotný standard zefektivní práci celému stavebnímu sektoru, neboť ten obsáhne vše od pozemních staveb až po dopravní a technickou infrastrukturu. To bude velký přínos vedoucí k urychlení přípravy a výstavby a takový datový standard rádi aktivně podpoříme.