Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

Komentář ARI k vynechání klíčového pozměňovacího návrhu k novele stavebního zákona zavádějícího důležité prvky k zásadnímu urychlení přípravy dopravních staveb

  • 6. 4. 2017
  • Tisková zpráva

Ve středu 5. dubna 2017 poslanecká sněmovna přes dlouhodobě veřejně proklamovanou snahu o urychlení výstavby silnic a dálnic překvapivě neschválila klíčový pozměňovací návrh, který byl předložen skupinou poslanců podporovaných napříč politickým spektrem. Pozměňovací návrh vznikl za podpory všech hlavních profesních organizací v oblasti dopravní infrastruktury a s využitím zahraniční dobré praxe.

Pozměňovací návrh měl zavést instituty pro zásadní urychlení výstavby liniových infrastrukturních projektů, zkrátit dobu pro přípravu a zavést mechanizmy, které jsou běžné v západních zemích s kvalitní dopravní infrastrukturou. Mezi prosazované patřilo například zrušení odkladného účinku odvolání a žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění, zavedení institutu předběžné držby (možnosti zrychleného získání držby pozemku ve výjimečných případech, kdy je již potřebné zahájit stavební práce), povinnost provést přeložky energetické a dopravní infrastruktury v určité lhůtě po vydání stavebního povolení nebo umožnění vstupu na pozemek pro provedení průzkumných prací a měření.

Pokud tento klíčový pozměňovací návrh nebude senátem zahrnut zpět, nedojde k žádnému výraznému urychlení přípravy a realizace staveb silnic a dálnic, klíčové stavby v regionech, jako jsou obchvaty měst a obcí, budou opět blokovány a odsouvány do nedohledna. Veřejnost se může oprávněně cítit podvedena.

Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) komentoval včerejší výsledek: „Nechápeme přístup poslanecké sněmovny. To, co bylo ve druhém čtení poslanci odsouhlaseno, bylo ve třetím zamítnuto. To přináší řadu otázek k dalšímu vývoji infrastrukturních projektů. Bez tohoto klíčového pozměňovacího návrhu nepřináší novela stavebního zákona žádné další prvky, které výrazně urychlí jakoukoliv dopravní stavbu. Bohužel opět zvítězila pozemková lobby nad sliby a závazky poslanců vůči svým voličům, že situaci změní!

Shrnutí 118. hlasování o klíčovém pozměňovacím návrhu k novele Stavebního zákona na 56. schůzi, 5. dubna 2017, 11:49. Novela z. – stavební zákon

Návrh byl zamítnut: bylo přítomno 168, bylo pro 71, bylo třeba 85 hlasů

 PROPROTIZDRŽENIOMLUVENINEPŘIHL.% PRO

% PROTI

% ZDRŽENI

CELKEM71207724842%58%
ANO32336384%16%
KSČM281497%3%
ČSSD95295221%79%
TOP09-S1119325%95%
ODS151100%
KDU-ČSL1013 100%
ÚSVIT61100%
Nezařazeni113220%80%

Pozn: procenta vypočtena ze součtu PRO + PROTI + ZDRŽELI SE