Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

GreenDeal4Buildings: Třetí kulatý stůl evropského projektu Zelená dohoda pro budovy v ČR

  • 7. 10. 2022
  • Tisková zpráva

Expertní skupiny v rámci evropského projektu Green Deal for Buildings spojují síly a již potřetí se sejdou u kulatého stolu, aby předali užitečná doporučení a zkušenosti z příkladů dobré praxe, která povedou ke zvýšení energetické účinnosti budov. Oblast úspor energie se aktuálně dostala do popředí zájmu EU v rámci iniciativ Renovation Wave a RePower EU, tedy plánu na renovaci budov a snížení spotřeby energie v budovách jako součást strategie odchodu od ruských fosilních paliv.

Třetí kulatý stůl, který proběhne v pátek 7. října 2022 s názvem Smart Finance for Smart Buildings, zahájí Miroslav Honzík, z Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky společně s Thanasis Manoloudisem z řecké energetické komunity INZEB.

Ve druhé části budou představena k diskuzi tři vybraná opatření, kterými jsou (i) Role NRB ve financování energetických úspor, (ii) Osvěta v oblasti EU klimatické a energetické politiky a (iii) Zvýšení povědomí o metodě (Performance) Design & Build. Kulatého stolu se zúčastní téměř padesát odborníků, zástupců státních institucí, bank a dodavatelského sektoru.

Ve třetí části tohoto kulatého stolu bude poprvé prezentován návrh cestovní mapy, dokumentu shrnujícím opatření vzešlá z předchozích jednání. Příslušné strategie, cestovní mapy a akční plány vypracovaly pracovní skupiny, které jednotlivá opatření detailněji diskutují.

———————-

O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.