Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

EIB vstoupila jako člen do Asociace pro rozvoj infrastruktury

  • 13. 4. 2021
  • Tisková zpráva

Evropská investiční banka (EIB) se od března 2021 stala řádným členem Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s. (ARI). Aktivně se tak zapojí do přípravy společných konferencí, komunikačních aktivit a zároveň zintenzívní spolupráci s ostatními členy ARI v rámci pracovní skupiny pro financování infrastruktury. Spolupráce se bude soustředit především na oblast infrastruktury, podpory PPP projektů a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu.

„EIB jako klimatická banka EU, je pevně odhodlána podporovat zelenou transformaci a zavedení udržitelného financování považujeme za klíčový krok tímto směrem. EIB hraje důležitou roli zejména při rozvoji a financování zelených a klimaticky-odolných investic. Jako významný finančník veřejné infrastruktury vidíme v ARI našeho přirozeného partnera v České republice a jsme potěšeni, že můžeme posílit naši spolupráci a spojit své síly při podpoře udržitelných investic,“ vysvětlila Nathalie Binet, vedoucí kanceláře skupiny EIB v Praze.

EIB je bankou Evropské unie a jednou z největších nadnárodních finančních institucí. Úlohou skupiny EIB je podporovat investice poskytováním dlouhodobého financování, záruk a poradenských služeb. Aktivity skupiny se zaměřují na šest prioritních oblastí: klima a životní prostředí, infrastruktura, inovace a dovednosti, malé a střední podniky, rozvoj a koheze. Od roku 2020 se EIB schválením svého Plánu pro změnu klimatu stává Klimatickou bankou EU, a to s ambiciózními cíli poskytnout 50 % svého financování na opatření v oblasti klimatu do roku 2025 a zmobilizovat 1 bilion EUR na investice v oblasti klimatu a udržitelnosti životního prostředí do roku 2030. V České republice skupina EIB od roku 1992 doposud podpořila investice přesahující 23,2 miliardy EUR.

EIB je velmi aktivní v podpoře veřejného i soukromého sektoru, poskytovaní projektového financování, včetně financování PPP projektů. Poskytuje také specializované poradenství v oblasti PPP prostřednictvím svého týmu odborníků z EPECEuropean PPP Expertise Centre. Posláním EPEC je podporovat veřejný sektor v celé Evropě při zajišťování lepších partnerství veřejného a soukromého sektoru. Děje se tak prostřednictvím tří pilířů aktivit – podpory přípravy PPP projektů, podpory rozvoje PPP metodologie a sdílením osvědčených postupů.

EIB podporuje Českou republiku také prostřednictvím technické pomoci, a to především přes aktivity Evropského centra investičního poradenství (EIAH). Ve všeobecnosti EIB poradenství podporuje samosprávy prostřednictvím svého poradenského programu „URBIS“ nebo pomáhá s přípravou projektů energetické účinnosti prostřednictvím „Evropské místní energetické pomoci“ (ELENA). V současné době EIB mimo jiné podporuje Ministerstvo dopravy ČR při přípravě úseku dálnice D35 formou PPP a ČMZRB při zřizování poradenského hubu. Banka také pracuje na třech projektech technické pomoci ELENA pro investice do energetické účinnosti pro Středočeský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a ČMZRB.

„Dlouholeté spolupráce s EIB si velmi vážíme. Vstup EIB mezi řádné členy ARI je pro nás velkým závazkem, ale hlavně uznáním naší práce, toho, co ARI dělá a kam směřuje. Investice do zelené a digitální ekonomiky a udržitelné veřejné infrastruktury vyžaduje nové myšlení, nové přístupy a nové způsoby financování. Společným cílem je sdílení informací mezi členy, spolupráce na nových produktech a inovativních řešeních,“ zhodnotil Tomáš Janeba, prezident ARI.

 

Kontakty:

Kancelář skupiny EIB v Praze | t: 222 191 176, e: prague@eib.org

Adresa kanceláře EIB v Praze je Klimentská 46, 11020 Praha 1.

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro veřejnou infrastrukturu, sjednocující zájmy a názory více než 50 významných infrastrukturních dodavatelů a institucí – projektových a inženýrských kanceláří, stavebních společností, bank, investorů a poradců. ARI prosazuje osvědčenou mezinárodní praxi v přípravě, realizaci a financování projektů veřejné infrastruktury.

Více na: www.ceskainfrastruktura.cz a také www.zelena-mesta.cz