Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Tiskové zprávy

Česko-francouzské železniční dny 2023 – Praha, 8. a 9. června 2023

  • 8. 6. 2023
  • Tisková zpráva

Velvyslanectví Francie v České republice a Business France Česká republika ve spolupráci s Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI) organizují v Praze ve dnech 8. a 9. června « Česko-francouzské železniční dny» (Czech-French Railways Days 2023).

Hlavním cílem této akce je ukázat sbližování přístupů Francie a České republiky v jejich dopravních politikách v oblasti železniční dopravy a dekarbonizace dopravy a podpořit železniční spolupráci mezi společnostmi SNCF Réseau a Správou železnic, a to za přítomnosti jejich generálních ředitelů Matthieu Chabanela et Jiřího Svobody. Tato akce bude také příležitostí k projednání možností nových partnerství a vzájemně výhodné spolupráce mezi francouzskými a českými aktéry v železničním odvětví, pokud jde o projektování a výstavbu železniční infrastruktury, výrobu kolejových vozidel a provozování dopravních služeb, a to v rámci integrovanějšího evropského železničního dodavatelského řetězce. V neposlední řadě bude tato akce příležitostí k diskusi o řešeních pro realizaci a financování inovativních železničních projektů za účasti soukromých investorů formou partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo emisí zelených dluhopisů.

Akce « Česko-francouzské železniční dny 2023 » má dvoudenní program :

První den (8. června 2023), pořádaný na Velvyslanectví Francie, se soustředí na představení francouzsko-české spolupráce mezi správci infrastruktury Správou želenic a SNCF Réseau v rámci přípravy projektu vysokorychlostních tratí v České republice. Tato akce, na které vystoupí 12 francouzských společností z oblasti železniční dopravy, je také příležitostí pro francouzské a české podniky navázat kontakty za účelem budoucí spolupráce na projektech rozvoje železnic v České republice;

Druhý den (9. června 2023), který pořádá Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) v poslanecké sněmovně, je konkrétněji věnován projektům partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) v železniční dopravě, což je model úspěšně aplikovaný ve Francii při výstavbě několika vysokorychlostních tratí. Jako doprovodná akce proběhne panelová diskuze o udržitelném financování železniční infrastruktury prostřednictvím emisí zelených dluhopisů (« green bonds »).

Francie a Česká republika spolupracují v oblasti železniční infrastruktury od roku 2019. Tato spolupráce, kterou na úrovni ministerstev dopravy koordinuje bilaterální pracovní skupina, vychází především z partnerství mezi SNCF Réseau, provozovatelem francouzské železniční infrastruktury, a jejím českým protějškem, Správou železnic, v rámci přípravy projektu sítě vysokorychlostních tratí (VRT). Tato spolupráce umožnila českým organům zabývajícími se železniční dopravou přijmout technické normy inspirované francouzským vysokorychlostním modelem a zohlednit zpětnou vazbu více než 40letých francouzských zkušeností s TGV.

Současný rámec spolupráce mezi společnostmi SNCF Réseau a Správou železnic se opírá o novou osmiletou smlouvu podepsanou 20. října 2021 mezi SNCF Réseau a Správou železnic, podle níž bude SNCF Réseau poskytovat technické odborné služby pro celý investiční cyklus (projektování, výstavba tratí, příprava na provoz a údržbu), zatímco český projekt vysokorychlostní železnice se nachází v konkrétnější fázi projektové přípravy spočívající především ve zpracování dokumentací pro územní řízení a koncepce tratí. Kromě projektu VRT jsou francouzští operátoři a francouzské společnosti připraveni přispívat a spolupracovat se svými českými partnery také při realizaci mnoha projektů modernizace stávající železniční sítě a vytváření nových městských železničních sítí.

 

« Česká republika chce, s využitím dlouholetých zkušeností našich francouzských partnerů, usilovat o vybudování moderní, efektivní a bezpečné železniční sítě, jejíž páteří budou vysokorychlostní tratě. Tato síť výrazně posílí konektivitu a hospodářskou atraktivitu naší země vůči jejím evropským sousedům. »

Martin Kupka, ministr dopravy České republiky

« Francie a Česká republika mají podobný strategický přístup k úspěšnému přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V oblasti dopravy to znamená rozvoj železnic a vysokorychlostních tratí. U příležitosti tohoto výročí spolupráce mezi Správou železnic a SNCF Réseau na vysokorychlostních tratích bych chtěl podpořit rozvoj partnerství mezi našimi podniky na podporu řízení, financování – v případě potřeby prostřednictvím PPP – a realizace těchto pro Českou republiku a Evropskou Unii významných projektů. »

Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice