STANOVISKO K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MDČR NA PORADCE PROJEKTU PPP R4
Print Friendly

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) si dovoluje předložit stanovisko k zadávacímu řízení veřejné zakázky Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury na „Poskytování služeb právního, finančního a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP R4“, které zaslala na podatelnu ÚOHS.

Členové ARI se nedomnívají, že došlo k pochybení a plně podporují další pokračování pilotního PPP projektu.

0    000     00