ARI: Vize změn povolovacích procesů dopravních staveb
Print Friendly

ARI společně s Havel, Holásek & Partners vedla na Mezinárodní konferenci EIA/SEA 2017 panel EIA a SEA v dopravě  na téma Vize změn povolovacích procesů dopravních staveb. Jedenáctý ročník konference se uskutečnil v Ostravě ve dnech 17. – 18. května 2017. Cílem bylo poskytnout prostor pro sdílení zkušeností se zpracováním SEA a EIA v ČR i zahraničí a pro výměnu názorů mezi zaměstnanci veřejné správy, autorizovanými osobami, zástupci investorů či neziskového sektoru.

ARI ve svém panelu představila své teze ke změnám povolovacích procesů:

  • Inspirujme se vhodnou mezinárodní praxí
  • Nutná změna přístupu a myšlení – na straně státu i veřejnosti
  • EIA je proces hledání nejlepšího řešení – začíná u investičního záměru
  • Neubírat práva dotčené veřejnosti – zjednodušit a jasně vymezit
  • Proces musí být předvídatelný a časově vymezený
  • Jedna stavba = jedno řízení = jeden úřad, ale …
  • … detailnější posouzení vlivu na životní prostředí už při trasování variant
  • Existence instrumentu proti cílené obstrukci ve výjimečných případech
  • Pro liniové stavby – úprava musí být řešena speciálním zákonem / 416/2009

Konference se zúčastnilo více než 100 odborníků z Ministerstva životního prostředí a dalších centrálních orgánů veřejné správy, zástupců regionálních úřadů institucí a samospráv, investoři, konzultační firmy, autorizované osoby a zástupci nevládních organizací z České republiky i Slovenska.

eiasea