ARI: Společné stanovisko ARI a SVS k ZOP RB FIDIC na SŽDC
Print Friendly

ARI společně se SVS vypracovalo stanovisko k návrhu zvláštních obchodních podmínek k červené knize FIDIC připravené na SŽDC. Ministerstvu dopravy ČR jsme zároveň nabídli naši účast na společném projednání na úrovni MD-SŽDC.

stanovisko