ARI: Připomínky k „Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení“
Print Friendly

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila MMR ČR připomínky k textu návrhu nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro posouzení přiměřenosti podmínek účasti v zadávacím řízení, viz příloha.

Připomínky ARI jsou zásadního a doporučujícího charakteru a nahlížejí na efektivitu a vhodnost zadávacího prostředí optikou dobré mezinárodní praxe – ve vyspělých zemích běžně užívaných zadávacích a smluvních pravidel pro infrastrukturní stavby, veřejné zakázky jak na projektové a inženýrské služby, tak na stavební realizaci.

0