Zefektivnění legislativy v oblasti přípravy DI
Print Friendly

POSTOJ

ARI prosazuje legislativní a systémové změny v rezortu dopravy s cílem stabilizovat, zefektivnit a zrychlit naplňování cílů dopravní politiky ČR. Proto ARI prosazuje systémové řešení v podobě vzniku nového zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu. Zavedení tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury v ČR.

Tento zákon by měl souhrnně upravit výstavbu dálnic, silnic I. třídy, železnic a vodních cest včetně EIA, správních řízení, vydávání rozhodnutí a dalších. Zákon by měl být speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu a měl by zavést jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad s celostátní působností. Německá právní úprava nám může být vzorem, neboť je zavedena, vyzkoušena a úspěšně funguje již několik desetiletí.

CÍL

  • spolupráce s MD na formulaci a prosazení zákona o liniových dopravních stavbách (ZLDS)
  • prosazení změn v oblasti oceňování a výkupu pozemků pro liniové stavby

PRACOVNÍ SKUPINA

Zefektivnění a zrychlení procesu přípravy a  realizace dopravní infrastruktury

GARANT

Mgr. Josef Hlavička, Havel Holásek & Partners, m: 605 234 245, e: josef.hlavicka(☼)havelholasek.cz

ČINNOST

28/1/2014: ARI se zúčastnila informační schůzky poslanců na téma výstavby rychlostní komunikace R35 v Pardubicích

19/3/2014: ARI vydala své doporučení k legislativním změnám v oblasti výkupů pozemků, zde.

4/2014: ARI se stala součástí pracovní skupiny MD na přípravu ZLDS.

12/5/2014: ARI vydala své doporučení ke znění věcného záměru ZLDS.

8/2014: V srpnu byla dokončena na MD RIA a MD začalo s přípravou věcného záměru s termínem konce října.

9-10/2014: Věcný záměr ZLDS prošel mezirezortním připomínkovým řízení a koncem října byl předložen vládě ČR.

3-4/15: ARI připravuje diskuzi u kulatého stolu s autory věcného záměru ZLDS o vizi paragrafového znění.