Prosazení vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě
Print Friendly

POSTOJ

ARI prosazuje užívání vyvážených obchodních podmínek vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC veřejnými zadavateli, zejména v rezortu dopravy. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí.

CÍL

  • vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných vzorových obchodních podmínek FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku, zejména „Červenou knihu“, „Zelenou knihu“, „Žlutou knihu“ a „Bílou knihu“,
  • využívání nejnovějších smluvních vzoru FIDIC, tj. Bílou knihu ve verzi z roku 2006,
  • revize zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech,
  • využívání role neutrálního správce stavby a rad pro řešení sporů podle FIDIC.

PRACOVNÍ SKUPINA

Obchodní podmínky v českém stavebnictví

GARANT

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro mezinárodní spolupráci, m: 724 980 376, e: klee(☼)email.cz

ČINNOST

ARI spolupracuje s CACE (Česká asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha (SVS).

ARI je členem DRBF (Dispute Resolution Board Foundation), nadnárodní Asociace rad pro řešení sporů, jejíž posláním je propagace předcházení a řešení sporů ve stavebnictví osvědčenou metodou Rad pro řešení sporů. DRBF poskytuje odbornou asistenci s užitím Rad pro řešení sporů po celém světě prostřednictvím obecných i specifických doporučení respektujících podmínky a praktiky lokálních trhů.

6-7/14: ARI iniciovala jednání s MD a ŘSD o spolupráci při nalezení odvětvového konsensu nad rozumnou vyvážeností obchodních podmínek v rezortu dopravy – doporučila (i) vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek dle vzorů smluv FIDIC a (ii) vznik nových zvláštních obchodních podmínek ve zcela minimálním rozsahu.

8/14: ARI, zastoupena Lukášem Klee, bude součástí pracovní skupiny ŘSD vznikající k přípravě nových obchodních podmínek na ŘSD. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou.

10/9/14: ARI uspořádala ve spolupráci s CACE diskuzi formou kulatého stolu na témata „Role správce stavby dle FIDIC v ČR“, kterého se zúčastnilo přes 30 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. Tisková zpráva je zde.

13/10/14: Lukáš Klee, zástupce ARI pro zahraniční spolupráci, se stal oficiálním zástupcem DRBF pro Českou republiku.

30/10/14: ARI a CACE vydaly společné stanovisko k neutrální a nezávislé roli správce stavby dle FIDIC v návaznosti na diskuzi z 10.9.2014. Stanovisko je zde.

5/11/14:  ARI a CACE uspořádaly kulatý stůl na téma: “Adjudikace: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení” Kulatého stolu se účastnil James Perry, prezident DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) a Igor Toth, zástupce SACE (Slovenské Asociace Konzultačních Inženýrů). Tisková zpráva je zde.

24/11/14: ARI a CACE vydaly společné stanovisko k Adjudikaci – Radám pro řešení sporů dle FIDIC v návaznosti na diskuzi kulatého stolu z 5. 11. 2014. Stanovisko je zde.

9-12/14: Na ŘSD a SFDI vznikly nové překlady červené a žluté knihy FIDIC.

1/15: ARI-SVS-CACE poskytly své připomínky a 29.1.15 proběhlo jejich vypořádání na SFDI za účasti členů ARI, SVS a CACE.

2/15: ARI, zastoupena Lukášem Klee, je součástí pracovní skupiny ŘSD tvořící nové zvláštní obchodní podmínky na ŘSD. Výsledný bude připomínkován členskou základnou ARI.