O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

PPP pro veřejnou infrastrukturu

ARI se snaží o širší účast soukromého sektoru a využití soukromého infrastrukturního financování tak, jak je to obvyklé ve vyspělých ekonomikách.

Úvod do PPP projektů

ARI společně s agenturou CzechInvest vydala dokument, který se věnuje využití soukromého kapitálu při výstavbě a provozu veřejné infrastruktury. Tento dokument je podkladem pro diskuzi o využití modelu PPP jako další možnosti k podpoření a zefektivnění investiční politiky státu, krajů, měst a obcí do veřejné infrastruktury.

Dokument ke stažení: 

PPP má budoucnost

Stále více vlád se obrací na soukromý sektor, aby navrhl, postavil, zafinancoval a provozoval novou nebo stávající infrastrukturu s cílem zlepšit poskytování služeb a správu zařízení dosud poskytovaných veřejným sektorem. 

Zejména u investic do ekonomické infrastruktury, jako jsou silnice a dálnice, železnice, energetika, telekomunikace, vodovody a kanalizace, které mají vliv na růst produktivity a ekonomické prosperity státu, je výhodné, aby nastaly co nejdříve, neboť vedou k růstu ekonomiky a tím i k dalším příjmům státních rozpočtů. Totéž ovšem může platit u sociální infrastruktury, která poskytuje služby lidem. Neodkládání investic může zajistit potřeby obyvatel mnohem dříve.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), zejména ta dlouhodobá, mohou pro veřejný sektor přinést významné výhody při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.

PPP proto může přimět veřejné zadavatele, aby uvažovali a pracovali novými způsoby, které vyžadují nové dovednosti. Mohou být nástrojem pro reformu zadávání veřejných zakázek a poskytování veřejných služeb, a nejen prostředkem k využití zdrojů soukromého sektoru.

Soukromý sektor bezesporu disponuje většími praktickými zkušenostmi a dovednostmi – zejména s řízením velkých stavebních projektů, proto jeho zapojení může přinést daňovým poplatníkům větší přínosy než v případě tradičního zadání, zejména, pokud je soukromý partner motivován k invenci a dlouhodobé kvalitě.

Co je PPP

PPP je obecně užívanou zkratkou z anglického výrazu Public Private Partnership, v českém ekvivalentu Partnerství veřejného a soukromého sektoru.

PPP nemá právní význam a lze jej použít k popisu široké škály modelů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem. Počínaje výstavbovou metodou Design-Build (navrhni a postav) až po plně licencované nebo regulované poskytovatele služeb. Nejčastěji užívané PPP modely jsou:

  • DBFM, navrhni-postav-financuj-spravuj, příjmem koncesionáře bývá většinou platba od zadavatele za dostupnost zařízení nebo služby; a
  • DBFMO, navrhni-postav-financuj-spravuj-provozuj, typ koncese, kdy příjmem koncesionáře tvoří příjmy od koncových uživatelů, např. mýtné dálnice.

Definice PPP

Podstatou PPP projektů je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem, obvykle trvající 15 až 30 let, o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem. Veřejný sektor tak získává odborné kompetence bez ztráty vlastnictví a kontroly nad veřejnou službou.

 

Naše cíle

Prosazovat PPP jako vhodný model pro zajištění veřejné infrastruktury.

Využívat soukromý kapitál všude tam, kde je to vhodné a výhodné z pohledu hodnoty za peníze z veřejných prostředků.

Prosazovat standardní podmínky podle osvědčené dobré mezinárodní praxe.

Šířit osvětu a podporovat smysluplné a kvalitně připravené projekty.

Garanti

Jan Troják

Jan Troják

ČSOB, člen ŘV ARI

Jan Brázda

Jan Brázda

PwC, člen ARI

Pracovní skupina

Michal Tesař

Michal Tesař

Expert, Newton Development, člen ARI

Jan Šnajdr

Jan Šnajdr

Expert, Česká spořitelna, člen ARI

Vojtěch Janoušek

Vojtěch Janoušek

Expert, VIA SALIS, člen ARI

Vít Stehlík

Vít Stehlík

Expert, White & Case, člen ARI

Lukáš Janíček

Lukáš Janíček

Expert, CMS Cameron, člen ARI

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.

Přihlašte se k odběru novinek

6. prosince 2022

Registrovat