Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

ARI nabízí technickou pomoc pro zavedení jednotného postupu implementace digitalizace stavebnictví v dopravní infrastruktuře ČR – zejména BIM, které je jeho základním kamenem.

BIM – Building Information Modelling / Better Information Management

Digitální model stavby od projektování, přes stavbu až ke správě stavby po celou dobu životnosti. BIM je proces vytváření a správy dat o projektu během celého jeho životního cyklu. Využitím BIM jde především o změnu přístupu, ideálně jde o spolupráci všech účastníků projektu v reálném čase na jednom modelu projektu. S informací o prostorových vazbách (3D model) mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako například typ výrobku, výrobce, jeho pořizovací cena, ale také náklady na údržbu a generální opravy. Výsledkem celého procesu je „digitální model stavby“ využitelný po celou dobu životnosti stavby, tj. kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy a případné rekonstrukce až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. Informační modelování je použitelné na jakoukoliv stavbu. Kromě pozemních staveb i např. v dopravním stavitelství, vodohospodářství apod.

Náš přístup

ARI podporuje zavedení digitálních technologií (BIM) do procesů přípravy, realizace a správy infrastrukturních projektů v ČR a zastává názor, dle kterého:

  • zavedení BIM má být postupné v několika fázích s postupně rostoucí komplexností a náročností zpracování, každá fáze má trvat minimálně 2 roky a v jejím průběhu má být realizováno a zpětně vyhodnoceno alespoň 15–20 pilotních projektů pokrývající různé fáze v rámci přípravy, realizace, provozu a správy;
  • způsob zavádění a využívání BIM má být koordinovaně řízeno a ověřováno na pilotních projektech (silnice, železnice a voda);
  • zavedení BIM, aby bylo úspěšné a přineslo zefektivnění práce, nemůže být revoluční, ale musí respektovat současné způsoby a procesy přípravy a realizace staveb a tyto procesy musí transformovat postupně;
  • schopnost práce s BIM modely na projektech musí být komunikována a koordinována současně na straně veřejného, tak i soukromého sektoru, protože investiční proces, aby byl efektivní, vyžaduje spolupráci všech projektových stran;
  • principy práce v BIM musí respektovat mezinárodní dobrou praxi, zejména aktuální znění ISO 19650.

Pracovní skupina

ARI vytvořila pracovní skupinu pro BIM a jejím vedením je pověřen její odborný garant: 

Statut pracovní skupiny naleznete ZDE.

Plán realizace BIM (BEP) – metodika využití a šablona

BIM Protokol (i) pro projektové práce a (ii) pro stavební práce (červená kniha FIDIC)

ARI předkládá tyto návrhy k odborné diskusi a připomínkám. V případě jakýchkoliv komentářů nebo dotazů na použití dokumentů se prosím obracejte na odborného garanta pracovní skupiny.

Dokumenty jsou dány k dispozici k volnému použití. ARI a autoři si ovšem vyhrazují autorská práva v případě komerčního využití jinými subjekty. Dokumenty budou předloženy Radě pro BIM při Ministerstvu dopravy/SFDI k odborné diskusi.

Naše cíle

Sjednotit zájmy a know-how členů ARI.

Aktivně sdílet praktické zkušenosti členů ARI získaných a ověřených v praxi na skutečných projektech.

Vypracovat a propagovat vzorové dokumenty reflektující praktické zkušenosti z projektů – výstupy budou veřejně přístupné (verze schválené garantem skupiny).

Spolupracovat s czBIM na přípravě standardu negrafických informací (SNIM), části pro dopravní infrastrukturu, které bude ARI garant.

Vést odborné a transparentní debaty o koncepci a praktickém využití BIM u projektů veřejné infrastruktury, včetně podpory Rady pro BIM vytvořené při Ministerstvu dopravy/SFDI.

Garant

Miroslav Kohout

Pracovní skupina

Roman Voráč Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Roman Voráč

Sudop Group

Josef Hlavička Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Josef Hlavička

Havel & Partners

František Benč Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

František Benč

IBR Consulting

Zdeněk Hruška Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

Zdeněk Hruška

ČEPS

Přehled činnosti v datech

21/06
2019

Veřejné představení pilotních projektů

V České národní bance byly veřejně představeny vzorové dokumenty včetně ukázky jejich praktického použití na různých pilotních projektech. Více informací naleznete na stránce CEEC Research ZDE.

20/06
2019

Pracovní skupina pro BIM představila návrhy vzorových dokumentů (šablony, přílohy smluv a metodiky jejich využití), které vznikly na základě praktických zkušeností ze skutečných projektů. Dokumenty mají sloužit jako podklady pro veřejné zadavatele a soukromé investory, kteří plánují připravovat své projekty s využitím BIM.

Tímto krokem projekční a inženýrské společnosti šíří osvětu dobré praxe, neboť se mnohdy setkávají s nedostatečně připravenými a špatně specifikovanými zadáními na využití BIM při přípravě a realizaci projektů. Dokumenty ke stažení naleznete ZDE

04/06
2019

ARI vytvořila pracovní skupinu pro BIM a jejím vedením je pověřen její odborný garant. Statut pracovní skupiny naleznete ZDE.

21/02
2019

ARI vydala své připomínky k návrhům Metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR a opakovaně žádá vypořádání těchto připomínek. Více k připomínkám ZDE

30/10
2018

ARI uspořádala druhý ze tří odborných kulatých stolů připravovaných na Ministerstvu dopravy k tématu: Plán pro zavádění BIM v dopravních stavbách. Na programu tentokrát bylo sdílení zkušeností zahraničních odborníků z jejich zemí a diskuze nad návrhy metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) předkládá pro dopravní stavby. Záznam z akce a prezentace naleznete ZDE

03/09
2018

ARI vydala dlouho připravované stanovisko k návrhům metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR. Stanovisko ke stažení ZDE

18/06
2018

ARI organizovala první ze tří odborných kulatých stolů k tématu Metodiky a technické předpisy SFDI – jakou součást Plánu pro zavádění BIM pro dopravní stavby, který se konalna Ministerstvu dopravy ČR.  Na programu bylo představení návrhů metodik, které Státní fond dopravní infrastruktury předkládá ke konzultaci v rámci odborné diskuze pro nalezení všeobecné shody na způsobu standardizace metody BIM pro dopravní stavby. Záznam z KS a prezentace naleznete ZDE

14/03
2018

ARI získala mandát od Evropské komise na Technickou asistenci při zavádění BIM u projektů dopravní infrastruktury v České republice (Tender SRSS/C2018/012). ARI při realizaci této zakázky spolupracuje se společnostmi CEEC Research, Graitec a členy Expertního výkonného týmu SFDI.

Projekt obsahuje realizaci tří kulatých stolů, pěti školení pro veřejnou správu a expertní asistenci SFDI. Jedná se bezesporu nejvýznamnější akce v rezortu dopravy v tomto roce, které budou zaměřené na zavádění BIM v dopravní infrastruktuře v ČR.

30/10
2017

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala další odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice.

19/06
2017

ARI ve spolupráci se SFDI pořádala odborný workshop na téma praktických zkušeností s využitím BIM u infrastrukturních projektů v České republice. Jedná se o první ze série čtvrtletních workshopů, jejichž cílem je pravidelně sdílet a diskutovat praktické zkušenosti vzájemně mezi zástupci projekčních, inženýrských a stavebních společností se zástupci rezortu dopravy, SFDI a investorských organizací. Více o workshopu se dozvíte ZDE

07/06
2017

ARI ve spolupráci se SFDI uspořádala odbornou debatu u kulatého stolu na téma: Strategie zavádění BIM v sektoru dopravní infrastruktury ČR, kterou zahájil Dan Ťok, ministr dopravy ČR. Ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury, Zbyněk Hořelica, pak představil plán využití digitálních technologií a zavádění metody BIM pro dopravní stavby. Záznam z akce a prezentace z KS naleznete ZDE

21/02
2017

ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti ministra dopravy ČR, zástupců ambasády Spolkové republiky Německo v Praze a německých odborníků na téma: Nový přístup k realizaci velkých projektů v Německu. Publikace ke stažení naleznete ZDE

17/10
2016

SFDI oslovila ARI k účasti v pracovní skupině, jejíž cílem má být příprava pilotních projektů a návrh dalšího postupu pro ověření přínosů a možnosti zavedení BIM pro projekty dopravní infrastruktury.

ARI proto zakládá interní pracovní skupinu svých členů, kteří mají zájem přispět svými zkušenostmi, aktivně se účastnit diskuzí a připomínkování dostupných materiálů.

19/04
2016

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM), MDČR, ŘSD, SŽDC a SFDI, uspořádali odbornou debatu u kulatého stolu k tématu zavedení BIM do přípravy, realizace a správy dopravní infrastruktury v ČR.

Společným zájmem ARI-CzBIM spolu s rezortem dopravy, je zvýšit efektivitu přípravy, výstavby a dlouhodobé správy dopravní infrastruktury na úroveň mezinárodní dobré praxe. Záznam z kulatého stolu včetně prezentací naleznete ZDE

Akce

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Videa

K tomuto tématu nemáme zatím žádná videa.

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.