BIM u projektů dopravní infrastruktury
Print Friendly

ARI podporuje zavedení digitálních technologií (BIM) do procesů přípravy, realizace a správy infrastrukturních projektů v ČR a zastává názor, dle kterého:

  • zavedení BIM má být postupné v několika fázích s postupně rostoucí komplexností a náročností zpracování (německý model), každá fáze má trvat minimálně 2 roky a v jejím průběhu má být realizováno a zpětně vyhodnoceno alespoň 15-20 pilotních projektů pokrývající různé fáze v rámci přípravy, realizace a provozu a správy,
  • způsob zavádění a využívání BIM má být koordinovaně řízeno a ověřováno na pilotních projektech (silnice, železnice a voda),
  • zavedení BIM, aby bylo úspěšné a přineslo zefektivnění práce, nemůže být revoluční, ale musí respektovat současné způsoby a procesy přípravy a realizace staveb a tyto procesy musí transformovat postupně,
  • schopnost práce s BIM modely na projektech musí být komunikována a koordinována současně na straně veřejného, tak i soukromého sektoru, protože investiční proces, aby byl efektivní, vyžaduje spolupráci všech projektových stran,
  • principy práce v BIM musí respektovat mezinárodní dobrou praxi, zejména aktuální znění ISO 19650.

 

Pracovní skupina pro BIM

ARI vytvořila pracovní skupinu pro BIM a jejím vedením je pověřen její odborný garant. Statut pracovní skupiny naleznete ZDE.

Odborný garant: Miroslav Kohout, m: 777 905 079, e: BIM@ceskainfrastruktura.cz

Pracovní skupina vznikla s cílem:

  • sjednocení zájmů a know-how členů ARI,
  • aktivního sdílení praktických zkušeností členů ARI získaných a ověřených v praxi na skutečných projektech,
  • vypracování a propagace vzorových dokumentů reflektujících praktické zkušenosti z projektů – výstupy budou veřejně přístupné (verze schválené garantem skupiny),
  • spolupráce s czBIM na přípravě standardu negrafických informací (SNIM), části pro dopravní infrastrukturu, které bude ARI garant,
  • vedení odborné a transparentní debaty o koncepci a praktickém využití BIM u projektů veřejné infrastruktury, včetně podpory Rady pro BIM vytvořené při Ministerstvu dopravy/SFDI.

 

Podpora pilotních projektů s využitím BIM

Pracovní skupina pro BIM představila návrhy vzorových dokumentů (šablony, přílohy smluv a metodiky jejich využití), které vznikly na základě praktických zkušeností ze skutečných projektů. Dokumenty mají sloužit jako podklady pro veřejné zadavatele a soukromé investory, kteří plánují připravovat své projekty s využitím BIM.

Tímto krokem projekční a inženýrské společnosti šíří osvětu dobré praxe, neboť se mnohdy setkávají s nedostatečně připravenými a špatně specifikovanými zadáními na využití BIM při přípravě a realizaci projektů.

 

Plán realizace BIM (BEP) – metodika využití a šablona

Snímek obrazovky 2019-06-28 v 9.17.17Snímek obrazovky 2019-06-28 v 9.40.47

 

 

 

 

 

 

InfraBIM BEP Sablona v1

 

BIM Protokol (i) pro projektové práce a (ii) pro stavební práce (červená kniha FIDIC)

 

Snímek obrazovky 2019-06-28 v 9.48.38Snímek obrazovky 2019-06-28 v 9.49.08

 

 

 

 

 

 

 

InfraBIM BIM protokol Projektove prace v1

InfraBIM BIM protokol Stavebni prace FIDIC v1

 

ARI předkládá tyto návrhy k odborné diskusi a připomínkám. V případě jakýchkoliv komentářů nebo dotazů na použití dokumentů se prosím obracejte na odborného garanta pracovní skupiny: Miroslava Kohouta, m: 777 905 079, e: BIM@ceskainfrastruktura.cz.

Dokumenty jsou dány k dispozici k volnému použití. ARI a autoři si ovšem vyhrazují autorská práva v případě komerčního využití jinými subjekty. Dokumenty budou předloženy Radě pro BIM při Ministerstvu dopravy/SFDI k odborné diskusi.

 

Veřejné představení pilotních projektů

Výše uvedené dokumenty byly představeny dne 21. června 2019 v České národní bance včetně ukázky jejich praktického použití na různých pilotních projektech. Více informací naleznete na stránce CEEC Research ZDE.