Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Prosazení zadávání a hodnocení veřejných zakázek na kvalitu (Best Value)

ARI prosazuje zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle nejlepšího poměru kvality a ceny, a nikoliv pouze podle nejnižší nabízené ceny.

Vyšší kvalita nabídek a dodavatelských týmů, lepší úroveň poskytovaných služeb a inovativní řešení, která mohou v reálu uspořit veřejné finance. To jsou některé z předností, které může České republice přinést zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle metody Best Value.

Metoda Best Value je koncept založený na výběru dodavatele podle nejlepšího poměru kvality a ceny, kdy zadavatel posuzuje, jakou hodnotu dostane za vynaložené prostředky. Při hodnocení nabídek tak není pod tlakem, aby vybíral zhotovitele pouze podle nejnižší nabízené ceny, což vede k častým komplikacím při realizaci zakázky či výsledné kvalitě. Cena zůstává podstatným faktorem i při využití metody Best Value, ale důležitou roli hraje při hodnocení nabídky také úroveň expertizy dodavatele, kvalita jeho týmu i výsledného řešení. Přístup lze úspěšně využít nejen při projektování a výstavbě dopravní infrastruktury, ale také u projektů z oblasti informačních technologií a služeb, jako jsou facility management, stravovací a úklidové služby apod.

V metodě Best Value je váha cenové nabídky 30 %. Kvalitativní hodnocení s vahou 70 % je zaměřeno na úroveň expertizy, rizika a přidané hodnoty. Nedílnou součástí je také pohovor s klíčovými členy týmu, který může mít váhu mezi 20–30 %, stejně jako cena. Tato metoda dává veřejným zadavatelům příležitost vybrat si uchazeče, pokud zcela zjevně kvalitativně převýší ostatní, a uchazečům zase umožňuje předvést, co umí. 

Důležitou součástí metody Best Value je i možnost využití tzv. předběžné tržní konzultace, kdy si mohou zadavatelé a potenciální dodavatelé transparentně vyjasnit jednotlivé část veřejné zakázky.

Metodika BEST VALUE

Jedná se o koncept založený na „Nejlepším poměru ceny a výkonu“ (BPQR), kde kvalitativní kritéria a cena jsou posuzovány z pohledu hodnoty za peníze (BV se vyvinula z dříve známé metody MEAT – Most Economically Advantageous Tender, Ekonomicky nejvýhodnější nabídka).

Obecné principy BV

Fáze hodnocení

  1. performance – odborná úroveň

  2. risk assessment – identifikace a řízení rizik

  3. value add – přidaná hodnota

  4. interview – pohovory s klíčovými členy odborného personálu

Fáze ověřovací – clarification phase

V této fázi vybraný účastník v diskusi se zadavatelem připraví detailnější popis a harmonogram svého plnění, které se stanou přílohou smlouvy. Zadavatel zároveň provádí kontrolu, aby byl zajištěn soulad s nabídkou, která byla předmětem hodnocení. 

Více: Prezentace k metodě Best Value

Naše cíle

Dosáhnout vyšší kvality plnění.

Větší důraz hodnocení na kvalitu, místo na nejnižší nabídkovou cenu.

Vést předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli.

Vést pohovory s vybranými členy týmu.

Používat dvouobálkovou metodu:

1. kvalitativní návrhy dodavatele

2. nabídkovou cenu

Šířit osvětu jak u zadavatelů, tak i dodavatelů.

Garanti

Josef Hlavička

Josef Hlavička

Havel & Partners, předseda ŘV ARI

Pracovní skupina

Csaba Csorba Prosazení zadávání a hodnocení veřejných zakázek na kvalitu (Best Value)

Csaba Csorba

Havel & Partners

Hana Nevřalová Prosazení zadávání a hodnocení veřejných zakázek na kvalitu (Best Value)

Hana Nevřalová

Metrostav

Projekty

K tomuto tématu nemáme zatím žádné projekty.

Videa

Odkazy

K tomuto tématu nemáme zatím žádné odkazy.