KS ARI: HODNOCENÍ NABÍDEK DLE KVALITATIVNÍCH KRITÉRIÍ NAMÍSTO NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádala debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku. Byl představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek […]

Metodika Best Value

ARI vydala Metodiku hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, který připravila ve spolupráci se svými členy a holandskými experty ze společnosti Best Value Group.            

DRBF

DRBF – Czech Republic