2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře
Print Friendly

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) u příležitosti Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.

 

Cílem dokumentu je stručně identifikovat prioritní změny, které by měly nastat nebo by měly být započaty již v průběhu roku 2014. Závěry a doporučení budou podkladem pro jednání ARI s vládou, zástupci státu, zástupci relevantních ministerstev, investorských organizací a zákonodárci při formulaci a prosazení nutných systémových změn v oblasti infrastruktury.

 

ARI doporučuje změny v osmi základních oblastech:

 

①           Změnit přístup

 

②           Přijmout závaznou koncepci a akční plán

 

③           Zajistit stabilní a dostatečné financování

 

④           Posílit roli státu

 

⑤           Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání

 

⑥           Posílit význam projekt-inženýrské činnosti

 

⑦           Zefektivnit řízení stavební realizace

 

⑧           Zlepšit obnovu/údržbu stávajícího majetku

ARI 2014 Vize zmen DI 140416