Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Témata

ARI se věnuje tématům, ve kterých prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe. Tato témata mají aktuálně zásadní vliv na dlouhodobě udržitelný a efektivní rozvoj veřejné infrastruktury České republiky.

PPP pro veřejnou infrastrukturu

ARI se snaží o širší účast soukromého sektoru a využití soukromého infrastrukturního financování tak, jak je to obvyklé ve vyspělých ekonomikách.

Více o tématu

Vysokorychlostní tratě (VRT)

ARI je propagátorem kvalitního řešení světové úrovně pro návrh a výstavbu vysokorychlostní železnice v České republice tak, aby přispěla k ekonomickému růstu země.

Více o tématu

Digitalizace stavebnictví (BIM pro dopravní stavby)

ARI nabízí technickou pomoc pro zavedení jednotného postupu implementace digitalizace stavebnictví v dopravní infrastruktuře ČR – zejména BIM, které je jeho základním kamenem.

Více o tématu

Prosazení zadávání a hodnocení veřejných zakázek na kvalitu (Best Value)

ARI prosazuje zadávání a hodnocení veřejných zakázek podle nejlepšího poměru kvality a ceny, a nikoliv pouze podle nejnižší nabízené ceny.

Více o tématu

Zelená města

Koncept Zelených měst vypracovaný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci s asociací Lokální vlády pro udržitelnost (ICLEI).  Cílem tohoto konceptu, který nyní rozvíjejí desítky měst na celém světě, je zlepšit životní prostředí měst a obcí nákladově efektivním a trvale udržitelným způsobem.

Více o tématu

Urychlení povolovacích procesů

ARI se věnuje návrhu koncepční změny povolovacích procesů prostřednictvím novelizací zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby infrastruktury.

Více o tématu