KS ARI: HODNOCENÍ NABÍDEK DLE KVALITATIVNÍCH KRITÉRIÍ NAMÍSTO NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÉ CENY

Úrad pre verejné obstarávanie SR (ÚVO)ve spolupráci se Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a Asociací pro rozvoj infrastruktury (ARI), za podpory Úradu vlády SR, pořádala debatu o způsobu Hodnocení nabídek dle kvalitativních kritérií namísto nejnižší nabídkové ceny a jejím možném přínosu k realizaci moderní a efektivní veřejné infrastruktury na Slovensku. Byl představen a diskutován návrh metodiky nového způsobu hodnocení ekonomické výhodnosti u veřejných zakázek […]

Metodika Best Value

ARI vydala Metodiku hodnocení kvality u veřejných zakázek na projektové práce, služby technických poradců a inženýrskou činnost, který připravila ve spolupráci se svými členy a holandskými experty ze společnosti Best Value Group.            

Metodika PRO SPRÁVU ZMĚN DÍLA (VARIACÍ) U STAVEBNÍCH ZAKÁZEK

Pracovní skupina koordinovaná Lukášem Klee připravila pod záštitou SFDI  metodiku pro správu změn díla  u stavebních zakázek. Cílem metodiky je poskytnout metodický návod pro přístup k různým druhům změn v obecném slova smyslu podle smluvních podmínek FIDIC (především Červené knihy) v kontextu jednotlivých možností předvídaných ZZVZ. Více informací naleznete na: http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/  Metodika je ke stažení zde:

BIM u projektů dopravní infrastruktury

ARI podporuje zavedení digitálních technologií (BIM) do procesů přípravy, realizace a správy infrastrukturních projektů v ČR a zastává názor, dle kterého: zavedení BIM má být postupné v několika fázích s postupně rostoucí komplexností a náročností zpracování (německý model), každá fáze má trvat minimálně 2 roky a v jejím průběhu má být realizováno a zpětně vyhodnoceno alespoň 15-20 pilotních projektů […]

BIM: Roadmap digitální projektové přípravy a výstavby

Dokument vydaný spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury k zavádění moderních IT procesů a technologií při projektování, výstavbě a provozování objektů ve stavebnictví ve Spolkové republice Německo.  ARI zajistila překlad dokumentu do českého jazyka v návaznosti na odbornou debatu u kulatého stolu ARI, která proběhla v Praze dne 14. října 2016 na Ministerstvu dopravy ČR za účasti […]

DRBF

DRBF – Czech Republic

2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) u příležitosti Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila svůj dokument „2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře“, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR.   Cílem dokumentu je stručně identifikovat prioritní […]