Zadávání metodou Design-Build

POSTOJ ARI prosazuje užívání způsobu zadávání metodou Design-Build na základě „Žluté knihy FIDIC“ pro vhodné projekty, u kterých má tato metoda význam. Tato metoda je, dle názoru ARI, vhodná pro výstavbu celků, jako jsou mosty, tunely, složitější úseky tras nebo dodávky pozemních staveb a technologických celků, kde prioritou zadavatele je (i) využití technické invence uchazečů […]

Prosazení vyvážených obchodních podmínek ve výstavbě

POSTOJ ARI prosazuje užívání vyvážených obchodních podmínek vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC veřejnými zadavateli, zejména v rezortu dopravy. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. CÍL vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných vzorových obchodních podmínek FIDIC do českého […]

Zlepšení prostředí zadávání veřejných zakázek

POSTOJ ARI prosazuje implementaci nových zadávacích směrnic EU v plném znění bez omezování a zpřísňování. Hlavním cílem implementace by měla být větší hospodárnosti zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno pouze zákonem o veřejných zakázkách, ale mělo by být dáno jasně fungujícím zadávacím prostředím, které by mělo přinášet jasná […]