Komplexní přístup

  ŠEST PROPOJENÝCH POHLEDŮ Asociace zastává názor, že jediná možnost jak efektivně přistupovat k infrastruktuře je uceleně v rámci celoživotního cyklu,a je třeba na ni nahlížet z následujících šesti vzájemně propojených pohledů: »      Ekonomického: už v počáteční fázi projektu je nutné dostatečně obhájit finanční a ekonomické přínosy oproti investičním, provozním a finančním nákladům, včetně nákladů na údržbu; »      […]

Chytré investování

  „Chytré investování“ je koncept pragmatického přístupu k realizaci infrastrukturních projektů podporovaný ARI, který: »      upřednostňuje realizaci infrastruktury nezbytné pro zajištění základních veřejných služeb; infrastruktury, která má prorůstový a multiplikační efekt pro ekonomiku státu; »      promýšlí návrh řešení nejen z pohledu kvalitního projekčního návrhu a realizace stavby, ale také z pohledu efektivního provozu a dlouhodobé údržby, tj. […]