Design, Build, Finance & Operate

DBFO je realizováno na základě smluvních podmínek vycházející ze vzorových koncesních smluv – SoPC4 (Standardisation of PFI Contracts version 4)  nebo například standardních koncesních smluv MF ČR nebo MŽP ČR. Jedná se o obdobu modelu DBO, která navíc zahrnuje dlouhodobé soukromé financování ve formě bankovních úvěrů, projektových dluhopisů a/nebo investic infrastrukturních fondů. Evropské instituce jako […]

Design, Build & Operate

DBO je realizováno na základě smluvních podmínek vycházejících ze Zlatého FIDIC. Soukromý dodavatel nese stejnou odpovědnost jako v případě D&B, ale navíc je odpovědný za provoz, správu a údržbu, včetně celoživotních nákladů. Investiční financování poskytuje veřejný zadavatel z vlastních zdrojů formou platby při zahájení užívání a průběžných plateb po dobu provozu. Možnost kombinace dotačních prostředků EU. Většinou koncipováno […]

Design & Build

Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití […]