Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Členství v ARI

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

ARI sjednocuje – inspiruje – spojuje!

Co členstvím získáte?

Staňte se členem a získejte výhody

On-line přihláška

Přístup ke strategickým informacím

Své členy informujeme o všech novinkách a zásadních rozhodntích. Zároveň společně vytváříme metodiky, stanoviska k aktuálnímu dění v ČR.

Setkávání s předními představiteli veřejné správy

Pravidelně pro své členy pořádáme setkání s předními představiteli veřejné sféry, kteří se vyjadřují k aktuálním tématům.

Spolupráce společnosti či vlastní osoby na společných projektech

ARI tvoří několik pracovních skupin, které se aktivně podílejí na projektech, které úzce souvisejí s aktuálními tématy asociace.

Čeká vás dobrá společnost

Členskou základnou ARI je 49 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.

Ambasády a obchodní komory

Architekti, projektanti, inženýring

Facility management

Finanční instituace

Technologické společnosti

Média

Poradenské společnosti

Právní a advokátní kanceláře

Stavební společnosti a development

Vzdělávací instituce

Zobrazit všechny členy
TTC MARCONI s.r.o.
Enviros
Dopravní projektování, spol. s r.o.
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Francouzské velvyslanectví
Fakulta stavební ČVUT
Asociace pro veřejné zakázky
SWECO
SAGASTA
Pontex
Allen & Overy (Czech Republic) LLP

Za 10 let existence za sebou máme

17
odborných konferencí
89
kulatých stolů
124
odborných debat
36
snídaní se zajímavými osobnostmi

A to není vše, přesvědčte se sami!

Všechny úspěchy

Členské příspěvky

O členství může požádat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má zájem podporovat hlavní cíle ARI a případně se i aktivně účastnit odborných diskuzí a přípravy koncepčních změn v oblasti infrastruktury v České republice.

Získání “Řádného členství” je podmíněno přijetím předložené přihlášky řídícím výborem ARI a zaplacením ročního příspěvku. Výše ročního členského příspěvku je odvozena od výše ročního obratu člena v předešlém roce.

PásmoObratPříspěvek
I. pásmo< 50 milionů Kč10 000 Kč
II. pásmo50 – 500 milionů Kč20 000 Kč
III. pásmo< 500 milionů Kč30 000 Kč

Nad rámec členských příspěvků jsou členům jednorázově účtovány také služby ARI, které zahrnují účast na konferencích, workshopech, business setkáních a účasti v pracovních skupinách. Výše platby je odvislá od pásma členských příspěvků.

PásmoObratSlužby
I. pásmo< 50 milionů Kč30 500 Kč
II. pásmo50 – 500 milionů Kč61 000 Kč
III. pásmo< 500 milionů Kč91 500 Kč

Přidružené členství 

Z důvodu získání projektu od MPSV na vzdělávání zaměstnanců členů asociace zřídila ARI tzv. Přidružené členství. Přidružený člen bude přijat bez hlasovacích práv, ale s možností čerpat školení pro své zaměstnance, za poplatek: 5 000 Kč/rok. 

Přihlašte se k odběru novinek