Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Členství v ARI

ARI působí jako think-tank soukromého sektoru pro oblast veřejné infrastruktury ČR sjednocující zájmy a názory významných subjektů a dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství.

ARI sjednocuje – inspiruje – spojuje!

Co členstvím získáte?

Staňte se členem a získejte výhody

On-line přihláška

Přístup ke strategickým informacím

Své členy informujeme o všech novinkách a zásadních rozhodntích. Zároveň společně vytváříme metodiky, stanoviska k aktuálnímu dění v ČR.

Setkávání s předními představiteli veřejné správy

Pravidelně pro své členy pořádáme setkání s předními představiteli veřejné sféry, kteří se vyjadřují k aktuálním tématům.

Spolupráce společnosti či vlastní osoby na společných projektech

ARI tvoří několik pracovních skupin, které se aktivně podílejí na projektech, které úzce souvisejí s aktuálními tématy asociace.

Čeká vás dobrá společnost

Členskou základnou ARI je 49 společností a institucí, které se navzájem podporují a společně se podílejí na formulaci změn v oblasti veřejné infrastruktury. Jedinečná znalostní báze členů, spojující know-how od projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, až po financování a poradenství, umožňuje ARI prezentovat objektivní a nestranné názory na systémové a koncepční změny.

Ambasády a obchodní komory

Architekti, projektanti, inženýring

Facility management

Finanční instituace

Technologické společnosti

Média

Poradenské společnosti

Právní a advokátní kanceláře

Stavební společnosti a development

Vzdělávací instituce

Zobrazit všechny členy
VIA SALIS, s.r.o.
Dentons Europe CS LLP, organizační složka
AFRY CZ s.r.o.
SMART RAIL s.r.o.
APES
Evropská investiční banka
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
Národní rozvojová banka, a.s.
Francouzské velvyslanectví
Fakulta stavební ČVUT
Asociace pro veřejné zakázky (AVZ)
SWECO

Za 10 let existence za sebou máme

17
odborných konferencí
89
kulatých stolů
124
odborných debat
36
snídaní se zajímavými osobnostmi

A to není vše, přesvědčte se sami!

Všechny úspěchy

Členské příspěvky

O členství může požádat jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která má zájem podporovat hlavní cíle ARI a případně se i aktivně účastnit odborných diskuzí a přípravy koncepčních změn v oblasti infrastruktury v České republice.

Získání “Řádného členství” je podmíněno přijetím předložené přihlášky řídícím výborem ARI a zaplacením ročního příspěvku. Výše ročního členského příspěvku je odvozena od výše ročního obratu člena v předešlém roce.

PásmoObratPříspěvek
I. pásmo< 50 milionů Kč10 000 Kč
II. pásmo50 – 500 milionů Kč20 000 Kč
III. pásmo< 500 milionů Kč30 000 Kč

Nad rámec členských příspěvků jsou členům jednorázově účtovány také služby ARI, které zahrnují účast na konferencích, workshopech, business setkáních a účasti v pracovních skupinách. Výše platby je odvislá od pásma členských příspěvků.

PásmoObratSlužby
I. pásmo< 50 milionů Kč30 500 Kč
II. pásmo50 – 500 milionů Kč61 000 Kč
III. pásmo< 500 milionů Kč91 500 Kč

Přidružené členství 

Z důvodu získání projektu od MPSV na vzdělávání zaměstnanců členů asociace zřídila ARI tzv. Přidružené členství. Přidružený člen bude přijat bez hlasovacích práv, ale s možností čerpat školení pro své zaměstnance, za poplatek: 5 000 Kč/rok.