Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

SNIM – Standard Negrafických Informací Modelu

SNIM je datovým standardem a zároveň třídícím systémem, neboť k praktickému použití tohoto standardu v rámci BIM projektu je třeba obojího, vzájemně pevně propojeného. Cílem SNIM je identifikovat jednotlivé základní stavební kameny každého stavebního díla a těmto Stavebním Prvkům přidělit parametry. Tyto hodnoty je třeba znát v určitých stupních vývoje projektu, abychom jej mohli bezpečně realizovat.

SNIM může být součástí BEP dokumentu a může sloužit k třídění prvků modelu a definici informační náplně BIM modelu. Základní informační část obsahuje datový standard a třídící systém, který je možné exportovat do formátu XLS. K dispozici je i manuál, který detailně popisuje konstrukci tvorby třídícího systému, zacházení s datovým standardu a další informace o použití SNIM v praxi.