Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

Design & Build

Design-Build je způsob zadávání výstavbových projektů vhodný jak pro dopravní infrastrukturu, tak pro pozemní stavby. Pro tuto dodací metodu je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití metody Design-Build může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik podle principu: riziko nese ta strana, která ho dokáže lépe řídit.

Realizace staveb metodou Design-Build je běžně využívána soukromými investory a evropskými institucemi jako jsou Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) nebo Evropská investiční banka (EIB). Tento způsob zadání je v souladu s aktuálním zněním ZVZ. Pro metodu Design-Build se využije § 44 odst. 5 ZVZ, kdy „… v případě veřejných zakázek na stavební práce …, jejichž součástí je projektová činnost, mohou být … nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci podle § 46 odst. 4 nebo 5 ZVZ.“

Investiční financování zajistí veřejný zadavatel z vlastních nebo dotačních zdrojů EU formou platby při předání díla, obdobně jako u klasických stavebních projektů.

Mezi referenční projekty v ČR na straně soukromých investorů patří například:

 • víceúčelové centrum Galerie Harfa (2,000 mil Kč)
 • obchodní centrum Tesco Letňany (800 mil Kč); a
 • řada dalších developerských projektů, hotelů a kancelářských budov.

Ve veřejném sektoru se metoda Design-Build začíná využívat postupně:

 • spalovna odpadů v Brně pro město Brno;
 • most přes řeku Ploučnici pro krajskou správu Libereckého kraje;
 • velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty Loukov pro ČEPRO (1,500 mil Kč);
 • nové kanadské velvyslanectví v Praze kde investorem je stát Kanada; a
 • řada dalších projektů.

Na Slovensku se metodou Design-Build realizuje řada úseků dálnic a rychlostních silnic:

 • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (tunely, mosty)
 • D1 Lietavská Lučka-Višňové-Dubná Skala (tunel, mosty)
 • D1 DubnáSkala-Turany (mosty)
 • D1 Hubová-Ivachnová (tunely, mosty)
 • D1 Jánovce-Jáblonov II. úsek (tunely, mosty)
 • D1 Fričovce-Svinia(mosty)
 • D3 Žilina Strážov-Žilina Brodno (tunel, mosty)
 • D3 Svrčinovec-Skalité (tunely, mosty)
 • R2 Žiar nad Hronom, obchvat (mosty)
 • R2 Ruskovce-Pravotice (mosty)
 • D1 Jáblonov – Studenec (mosty) – dokončřeno, již v provozu

 ČINNOST ARI

16/6/14  ARI uspořádala diskuzi formou kulatého stolu na téma „Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build“, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru.

17/7/14  ARI vydala stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi z 19.6.2014. Stanovisko je zde.

30/10/14  ARI a CACE uspořádaly ve spolupráci se SFDI diskuzi formou kulatého stolu na téma „Optimální zadávání metodou Design-Build pro dopravní projekty v ČR“, kterého se zúčastnilo přes 45 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. SFDI prezentovalo stav přípravy metodiky a zástupci dodavatelů poskytli své zkušenosti, komentáře a doporučení k této problematice. Více info.

24/11/14 Připomínkování návrhu stanoviska ARI-CACE k optimálnímu způsobu zadávání metodou Design-Build pro dopravní stavby v ČR.

1/12/14  ARI a CACE předpokládají vydání společného stanoviska k tématu optimálního způsobu zadávání metodou Design-Build pro dopravní stavby v ČR v návaznosti na diskuzi z 30.10.2014.

141122 ARI_CACE Stanovisko k metode Design-Build II