Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

Design, Build & Operate

DBO je realizováno na základě smluvních podmínek vycházejících ze Zlatého FIDIC. Soukromý dodavatel nese stejnou odpovědnost jako v případě D&B, ale navíc je odpovědný za provoz, správu a údržbu, včetně celoživotních nákladů. Investiční financování poskytuje veřejný zadavatel z vlastních zdrojů formou platby při zahájení užívání a průběžných plateb po dobu provozu. Možnost kombinace dotačních prostředků EU. Většinou koncipováno jako smlouva s pevnou cenou upravovanou o růst inflace a cen energií a utilit.

Cílem DBO je maximálně využít invence, zkušeností a schopností soukromého sektoru dosáhnout dlouhodobé efektivity, nabídnout pevnou cenu, garanci termínů a kvality. Užívá se za předpokladu, že zadavatel má dostatek investičních prostředků (vlastní a dotační) a proto výhodou proti modelu DBFO jsou nižší náklady financování. Důležité je zajistit dlouhodobou motivaci kvality plnění a její efektivní vymahatelnost.

Jedná se o model využívaný v zahraničí soukromými a veřejnými investory, zejména v Německu. V současnosti se připravuje první projekt tohoto typu pro zadání veřejným zadavatelem v ČR.