Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

Design, Build, Finance & Operate

DBFO je realizováno na základě smluvních podmínek vycházející ze vzorových koncesních smluv – SoPC4 (Standardisation of PFI Contracts version 4)  nebo například standardních koncesních smluv MF ČR nebo MŽP ČR.

Jedná se o obdobu modelu DBO, která navíc zahrnuje dlouhodobé soukromé financování ve formě bankovních úvěrů, projektových dluhopisů a/nebo investic infrastrukturních fondů. Evropské instituce jako EU, EIB i EPEC předpokládají a doporučují kombinovat DBFO model na kofinancování k dotačním prostředkům v novém programovacím období 2014-2020.

DBFO, stejně jako model DBO, má předpoklady maximálně využít invence, zkušeností a schopností soukromého sektoru dosáhnout dlouhodobé efektivity. Soukromý dodavatelé a investoři jsou navíc dlouhodobě motivování možností výnosu na svůj kapitál. Motivace také pramení z možné ztráty svých investic v případě zásadního nebo dlouhodobého neplnění smlouvy.

DBFO projekty se podle zdroje příjmů rozdělují na dva druhy:

–        koncesní model, předpokládá svojí samofinancovatelnost, jeho příjmy pochází primárně od uživatelů a musí být dostatečné pro splácení investičního financování. Zadavatel negarantuje platbu, ale určité monopolní postavení koncesionáře, právo poskytovat službu a vybírat poplatky za užívání. Tento model je použitelný zejména u dopravních projektů; a

–        model plateb za dostupnost a kvalitu, který se používá tam, kde existují předpoklady, že soukromý sektor dokáže dlouhodobou investici řídit lépe a efektivněji. Koncesionář svým kapitálem garantuje pevnou cenu, termín dodání a dlouhodobou kvalitu. Zadavatel garantuje pravidelné fixní platby rozložené po dlouhou dobu (20-30 let), která jsou podmíněné dostupností a kvalitou služeb. Soukromé financování plní kontrolní funkci nad kvalitou plnění.

DBFO je nejčastěji užívaný model zejména v zahraničí:

 • 1,500 km nových a rekonstruovaných dálnic v hodnotě 380 miliard Kč
  (15 miliard Eur) v regionu států sousedících s ČR (D, PL, SK, HU, A);
 • Evropa registruje přes 1,200 infrastrukturních projektů financovaných ze soukromých zdrojů v hodnotě přes 5,500 miliard Kč (221 miliard Eur) za posledních 10 let;
 • nejčastěji je užíváno pro zajištění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktury nebo sociální vybavenosti, jako jsou školy, nemocnice, polikliniky, soudní budovy, věznice nebo sociální bydlení;
 • mezi časté zadavatele patří Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Holandsko, Belgie, Norsko, Finsko, Rakousko a další evropské a mimo-evropské země jako jsou USA a Austrálie.

DBFO model se začíná postupně využívat i ve veřejném sektoru v ČR:

 • parkovací dům Rychtářka v Plzni;
 • dopravní depo MHD v Plzni;
 • elektronické mýto dálniční sítě v ČR;
 • vybrané projekty sociální péče;
 • řada koncesních smluv ve vodárenství.

Mimo výše uvedené je DBFO model je vhodný na zajištění následujících projektů:

 • dokončení D3/R3, R4, R7 a další;
 • ucelený koridor R35 a další;
 • čističky odpadních vod;
 • správa, údržba a obnova krajských silnic.