Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

Chytré investování

„Chytré investování“ je koncept pragmatického přístupu k realizaci infrastrukturních projektů podporovaný ARI, který:

»      upřednostňuje realizaci infrastruktury nezbytné pro zajištění základních veřejných služeb; infrastruktury, která má prorůstový a multiplikační efekt pro ekonomiku státu;

»      promýšlí návrh řešení nejen z pohledu kvalitního projekčního návrhu a realizace stavby, ale také z pohledu efektivního provozu a dlouhodobé údržby, tj. hodnotí projekty po relevantní dobu jejich životnosti;

»      chápe, že soukromý sektor, může mít oproti veřejnému sektoru větší zkušenosti, schopnosti a prostředky lépe manažersky řídit infrastrukturní projekty i nést příslušnou odpovědnost za jejich zdárnou realizaci. Přestože mu za to náleží odměna, může být jeho zapojení z hlediska celoživotních cyklů efektivnější, než tradiční přístup veřejného sektoru;

»      rozděluje odpovědnost za všechny fáze na účastníky projektu, kteří dokáží projektová rizika nejlépe řídit a nést za jejich neplnění odpovědnost, a to ještě ve fázi přípravy;

»      používá moderní nástroje a postupy v projektové přípravě, realizaci, provozování a údržbě, monitoruje kvalitu a důsledně vyžaduje plnění právní odpovědnosti.

 

Více informací v článku: Smart Investments