Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Slovníček pojmů

BIM – Building Information Modeling

Digitální model stavby od projektování, přes stavbu až ke správě stavby po celou dobu životnosti. BIM je proces vytváření a správy dat o projektu během celého jeho životního cyklu. Využitím BIM jde především o změnu přístupu, ideálně jde o spolupráci všech účastníků projektu v reálném čase na jednom modelu projektu. S informací o prostorových vazbách (3D model) mohou být k jednotlivým stavebním prvkům přiřazeny další potřebné informace, jako například typ výrobku, výrobce, jeho pořizovací cena, ale také náklady na údržbu a generální opravy. Výsledkem celého procesu je „digitální model stavby“ využitelný po celou dobu životnosti stavby, tj. kompletní data od prvotního návrhu, výstavby, správy budovy a případné rekonstrukce až po její demolici, včetně ekologické likvidace stavebního materiálu a uvedení staveniště do původního stavu. Informační modelování je použitelné na jakoukoliv stavbu. Kromě pozemních staveb i např. v dopravním stavitelství, vodohospodářství apod.