Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Vyjádření pro média o významu autorizací v souvislosti s tendrem na studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Břeclav

  • 17. 1. 2018
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) se podílela na předběžných tržních konzultacích u zakázky na studii proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Břeclav. V jejich rámci jsme se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a deseti zájemci o účast v tendru konzultovali jeho vstupní podmínky.

Požadavek zadavatele, že dodavatel musí disponovat čtyřmi autorizacemi, nelze podle ARI v případě studie proveditelnosti vysokorychlostní trati považovat za nepřiměřený. Naopak. V rámci předběžných konzultací nebyl ve své podstatě zpochybněn a byl většinou účastníků potvrzen jako oprávněný požadavek zaručující kvalitu týmu.

Odborné činnosti v projektování a výstavbě musí dle zákona provádět autorizovaní specialisté a z tohoto požadavku nelze slevit. Autorizace zde plní roli garance kvality týmu a tedy i celého výsledného projektu. U obdobných projektů v zahraniční bývají požadavky mnohem přísnější.

V této chvíli nevíme o náročnější investici v ČR, než je vysokorychlostní železnice s investičními náklady v řádech stovek miliard korun. ARI nemá jedinou pochybnost o tom, že stát musí spolupracovat s těmi nejlepšími inženýry a konzultanty. Kvalita, s ní související bezpečnost i ekonomika výsledné stavby závisí na kvalitě všech fází její přípravy a realizace. Ve všech fázích se jí proto mají zcela bez výjimky účastnit autorizovaní specialisté.

Zpochybňování důležitosti autorizace je nebezpečný projev snahy některých účastníků trhu, který může do budoucna ohrozit dodržování vysokých standardů, které jsou potřebné a jsou i běžně vyžadovány profesními komorami. To se týká nejen stavebnictví, ale obdobně i dalších odborných služeb, jako je advokacie nebo medicína. Nikdo by jistě dobrovolně nešel na operaci do nemocnice, která nechá operace provádět týmem bez atestovaného lékaře. Stejně tak nelze po občanech ČR chtít, aby jezdili po železnici, kterou připravovali inženýři bez autorizace.

Fakt, kdy klíčová veřejná zakázka na studii proveditelnosti páteřního úseku Praha – Brno – Břeclav již téměř půlrok stojí kvůli námitce směřující proti požadavku na autorizace hlavních expertů, je zcela absurdní a nesmyslná. Trefně vykresluje neřízenost prostředí, v jakém Česká republika realizuje své klíčové infrastrukturní investice, které mají být hybnou silou ekonomické prosperity.

Tomáš Janeba, prezident ARI