Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Stanovisko k metodikám BIM zpracovaných SFDI

  • 3. 9. 2018
  • Stanovisko

ARI vydala dlouho připravované stanovisko k návrhům metodik Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) věnovaných problematice BIM – Informačnímu modelování staveb pro projekty dopravní infrastruktury v ČR.

Stanovisko vzniklo na základě připomínek a komentářů členů ARI získaných v rámci připomínkového procesu v období květen–červen 2018 a v návaznosti na představení metodik, které proběhlo dne 18. června 2018 formou kulatého stolu, kde došlo k oficiálnímu představení metodik jejich autory.

Stanovisko se věnuje jmenovitě následujícím metodikám:

  1. Společné datové prostředí – Common Data Environment (CDE) (únor 2018).
  2. Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC (únor 2018).
  3. Plán realizace BIM – BIM Execution Plan (BEP) (únor 2018).
  4. Datový standard – Koncept návrhu (červen 2018).

 Metodiky jsou k dispozici na webu SFDI.