Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Stanovisko ARI k metodě zadávání Design-Build pro dopravní a pozemní stavby

  • 17. 7. 2014
  • Stanovisko

ARI vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi, která proběhla 19. června 2014 formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů touto metodou.

ARI doporučuje využití různých způsobů zadávání projektů veřejné infrastruktury podporovaných FIDIC, jako alternativu k tradičnímu způsobu zadávání, včetně metody Design-Build na základě „Žluté knihy FIDIC“ pro vhodné projekty, u kterých má tato metoda význam.

Metoda Design-Build je dle názoru ARI vhodná pro výstavbu celků, jako jsou mosty, tunely, složitější úseky tras nebo dodávky pozemních staveb a technologických celků, kde prioritou zadavatele je (i) využití technické invence uchazečů o veřejnou zakázku při nalezení inovativního řešení, nebo co (ii) nejrychlejší zprovoznění stavby – pomocí částečného překrytí fáze projektování a realizace.

ARI doporučuje veřejným zadavatelům (vybrané body zkráceně):

3. V současnosti užívané všeobecné obchodní podmínky nahradit novým překladem obecně uznaných standardních vzorových obchodních podmínek FIDIC do českého jazyka.

5. Prostřednictvím zvláštních obchodních podmínek ve zcela minimálním rozsahu, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech, dosáhnout odvětvového konsensu nad rozumnou vyvážeností všeobecných obchodních podmínek …

7. Z hlediska detailu rozpracovanosti zadávací projektové dokumentace nepoužívat v zadání většího detailu než je Dokumentace pro územní rozhodnutí … Zadávací dokumentace musí mít však jednoznačné zadání bez podrobných svazujících podmínek pro technické řešení a v maximální možné míře musí definovat požadavky na výkon a funkci …

8. Konečnou odpovědnost za majetkoprávní zajištění staveb ponechat odpovědností státu.

9. Využít metodu Design-Build na pilotních projektech, jejichž způsob zadání bude předem transparentně konzultován, formou kulatého stolu nebo konference, s trhem potenciálních uchazečů.

V příloze této zprávy nalezněte celé stanovisko a dokument ARI od Lukáše Klee: Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build, který byl vydán pro účely diskuze u kulatého stolu ARI a následné osvěty a šíření informací o této metodě.

Soubory ke stažení