Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Stanovisko ARI a CACE k Adjudikaci – Radám pro řešení sporů

  • 24. 11. 2014
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) vydávají společné stanovisko k Adjudikaci – Radám pro řešení sporů. Kompletní znění naleznete ho níže v příloze této zprávy.

Stanovisko je vydáno v návaznosti na diskuzi, která proběhla 5. listopadu 2014 formou kulatého stolu na téma „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“. Kulatého stolu, pořádaného ve spolupráci s Czech Business Club, za účasti Jamese Perryho, zástupce DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) a Igora Totha, zástupce SACE (Slovenská asociácia konzultačných inžinierov), se zúčastnilo přes 25 odborníků, včetně zástupců SFDI, ŘSD a členů ARI a CACE, z řad dodavatelského a poradenského sektoru.

ARI a CACE zastávají názor:

– Efektivní řešení sporů ve stavebnictví vyžaduje především rychlost, nízké náklady řešení sporu, méně formální přístup a odbornost. Adjudikace představuje alternativu vůči soudnímu a rozhodčímu řízení ve stavebnictví. Je založena na odbornosti adjudikátorů, tedy expertů řešících spor prostřednictvím tzv. Rad pro řešení sporů. Soudy často postrádají odbornost a kapacitu na rychlé rozhodování (více v stanovisku).

ARI a CACE doporučují (vyčerpávající výčet je ve Stanovisku):

– Zvýšit důslednost a kvalitu projektové přípravy, neboť nejdůležitějším prostorem pro předcházení sporů je fáze projektové přípravy.

– Naučit se efektivně využívat mechanismy adjudikace – rady pro řešení sporů – k včasnému předcházení sporů a jejich rychlému mimosoudnímu řešení. Rady pro řešení sporů, na rozdíl od soudních a rozhodčích řízení, umožňují rychlost, nízké náklady řešení sporu a vysokou odbornost při řešení sporů v reálném čase a zejména vzniku většiny sporů předcházejí,

– Využívat mezinárodního standardu obchodních podmínek FIDIC v minimálně pozměněné podobě, kde mechanismy pro předcházení sporů a jejich řešení jsou zapracované a dlouhodobě ověřené.

Soubory ke stažení