Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Společné stanovisko ARI-CACE-SVS-SPS k institutu předběžné držby

  • 17. 5. 2017
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI), Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), Sdružení pro výstavbu silnic (SVS) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS), jako hlavní profesní organizace v oblasti přípravy a výstavby dopravní infrastruktury vydaly společné stanovisko k možnosti urychlení procesů přípravy a povolování velkých liniových dopravních staveb národního významu. Žádost o podporu institutu předběžné držby byla zaslána senátorům vybraných senátních výborů.

Profesní organizace vyjádřily znepokojení nad současným stavem povolovacích procesů, které předchází realizaci velkých liniových dopravních staveb. Stanovisko konstatuje, že tyto procesy jsou v České republice nastaveny neefektivně, neposkytují spravedlivé prostředky pro posouzení všech relevantních zájmů a svou délkou průměrně dosahují řádů desítek let. Česká republika se propadla na 130. místo ve světovém žebříčku „rychlosti“ povolování staveb za země jako je například Kongo. Hlavní příčinou je fakt, že české právo dává velký prostor k obstrukcím a stát přitom nemá instrumenty, jak jim čelit ani v nejkritičtějších případech.

Stanovisko deklaruje názor, že novela stavebního zákona (senátní tisk č. 108) ve své současné podobě nepřináší žádné zásadní změny, které by vedly k dlouze proklamované snaze urychlit přípravu klíčových staveb dopravní infrastruktury. Neschválením zcela klíčových pozměňovacích návrhů k novele stavebního zákona (zejména pozměňovací návrhy pana poslance Oklešťka R14 a R16), v 118. hlasování na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 5. dubna 2017 dochází k pokračování paralýzy přípravy staveb.

Profesní organizace se úzce podílely na vzniku výše zmiňovaných poslaneckých pozměňovacích návrhů prostřednictvím odborných konzultací a plně tyto návrhy podporovaly. Výsledek hlasování, který vznikl souběhem několika nedorozumění a v důsledku nepravdivých informací poskytnutých k návrhům paní ministryní Šlechtovou, považují za velmi nešťastný a nekonstruktivní.

Profesní organizace žádají senátory, aby podpořili nejdůležitější pozměňovací návrh týkající se institutu předběžné držby v rámci senátního projednávání novely stavebního zákona.

Stanovisko obsahuje detailní vysvětlení institutu předběžné držby.