Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Připomínky k aktualizaci vyhlášky č. 230/2012 Sb., jakož i č. 231/2012 Sb., v souvislosti s přijetím nového ZZVZ1

  • 16. 11. 2015
  • Stanovisko

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předložila na výzvu ze dne 10. 11. 2015 připomínky k současné podobě vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Vyhláška 230“), jejíž text by měl být v souvislosti s přípravou nového zákona o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) aktualizován a přijat jako nový prováděcí předpis k ZZVZ.