Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Připomínky ARI ke „Smluvním podmínkám – VOP červený FIDIC“

  • 8. 9. 2015
  • Stanovisko

ARI si dovoluje reagovat na znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecných podmínek se zapracovanými změnami zvláštních podmínek ve znění k 25.6.2015 (s úpravami dle připomínek MD a SFDI), které obdržela dne 28.7.2015 k možnosti poskytnutí komentářů.

ARI je detailně seznámena, skrz své členy, s odeslanými připomínkami ostatních profesních sdružení a připomínkových míst, proto se v zájmu zjednodušení společného postupu přidáváme k těmto připomínkám. Zástupci ARI dále problematiku diskutovali na projednání dne 27.8.2015 a jsou připraveni  na případné další diskuze.

Nehledě na komentáře ARI, celkový výsledek považujeme, až na pár drobností, za velmi zdařilý první krok, kterým se ČR na poli dopravní infrastruktury navrací zpět mezi vyspělé ekonomiky. Navíc velice pozitivně hodnotíme otevřenost přístupu jak ŘSD tak MD k diskuzi s trhem.

Soubory ke stažení