Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Nový zákon o liniových dopravních stavbách – důvody a teze

  • 15. 4. 2014
  • Stanovisko

ARI vydala doporučení pro přijetí a základní teze zákona o liniových dopravních stavbách.

V důsledku značných zpoždění a problémům při přípravě a realizaci staveb dopravní infrastruktury se jeví jako vhodné až nezbytné uvažovat o změně legislativy v této oblasti, která by vedla k usnadnění a urychlení celého procesu přípravy a následně i výstavby dopravní infrastruktury.

Pro změnu legislativy upravující přípravu dopravní infrastruktury lze jako inspiraci použít německou právní úpravu. Důvodem je jednak skutečnost, že německý právní řád je poměrně blízký svou koncepcí českému právnímu řádu a jednak i skutečnost, že německá právní úprava je zavedena, ozkoušena a funguje již několik desetiletí. Z tohoto důvodu lze doporučit co nejvíce se přidržet německé právní úpravy a nesnažit se příliš experimentovat s novými nevyzkoušenými cestami, což se již v minulosti na řadě českých zákonů neosvědčilo.