Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Na SFDI vzniká pracovní skupina pro zavedení BIM u dopravních staveb

  • 17. 10. 2016
  • Stanovisko

SFDI oslovila ARI k účasti v pracovní skupině, jejíž cílem má být příprava pilotních projektů a návrh dalšího postupu pro ověření přínosů a možnosti zavedení BIM pro projekty dopravní infrastruktury.

ARI proto zakládá interní pracovní skupinu svých členů, kteří mají zájem přispět svými zkušenostmi, aktivně se účastnit diskuzí a připomínkování dostupných materiálů.

Zájem rezortu dopravy „nastartovala“ mimo jiné odborná diskuze na téma „Potenciál využití BIM v oblasti dopravní infrastruktury ČR“, kterou ARI spolu s CzBIM uspořádala dne 19. dubna 2016 na MD.

BIM byl také jedním z klíčových témat na nedávné debatě o závěrech německé Komise pro reformu výstavby velkých projektů Spolkového ministerstva dopravy, která proběhla minulý pátek 14. října 2016 na MD.

ARI také připravila návrh Stanoviska k využití BIM v oblasti dopravní infrastruktury ČR, který naleznete v příloze této zprávy. Stanovisko má sloužit jako výchozí podklad k diskuzi pracovní skupiny na SFDI.