Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Publikace

Budoucí trendy na železnici do roku 2050 a dál

  • 1. 2. 2021
  • Stanovisko

ARI vydala dokument “Budoucí trendy na železnici do roku 2050 a dál”. Prof. Andrew McNaughton, autor dokumentu, se zabývá řízením, provozem, projektováním a strategickým rozvojem železniční dopravy již od roku 1973.

Tato zpráva předkládá rámec pro rozvoj Strategického plánu železniční dopravy v České republice pro období do roku 2050 a několika dalších desetiletí po tomto milníku. Zohledňuje pravděpodobné ekonomické a společenské vlivy a snaží se na jejich základě stanovit určité hlavní zásady, jejichž prostřednictvím lze určit, jakým způsobem bude nezbytné rozvíjet českou železniční soustavu v nadcházejících desetiletích. 

Zaměřuje se zejména na meziměstské tratě pro osobní a nákladní dopravu, kde musí s ohledem na alternativy v podobě silniční a letecké dopravy dojít k největším změnám. Kromě stávajícího programu rozvoje vysokorychlostních tratí vyžaduje významnou modernizaci také řada dalších meziměstských tratí.

Je zde také příležitost pro zásadní posílení úlohy železnice v nákladní dopravě včetně nabídky nových služeb, které by nahradily většinu stávající meziměstské nákladní přepravy po silnici.