O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Školy, Espoo, Finsko

Projekt ke stažení
Co vás zajímá

Projekt zahrnuje zajištění komplexních a středoškolských zařízení na podporu strategie vzdělávání města Espoo. Plán obsahuje výstavbu zcela nových osmi škol a středisek denní péče, které budou sloužit 4 000 dětem a mladým lidem. Součástí projektu je také rozšíření a/nebo rekonstrukce stávajících škol.

  • Koncesionář je odpovědný za plánování, výstavbu, financování a údržbu projektu do roku 2042.

  • Nová zařízení otevřou své brány v letech 2022 až 2024.

  • Jedná se o první městský PPP projekt ve Finsku.

  • Účelem projektu je zlepšit jak prostředí vzdělávání pro žáky a studenty, tak pracovní

    podmínky pro učitele. Kromě toho, že jsou školy konkrétně navrženy tak, aby usnadňovaly využívání moderních pedagogických přístupů a používání IKT, budou také dodržovat vysoké standardy energetické účinnosti, čímž projektu přinesou další hodnotu z hlediska plnění cílů EU.

  • Projekt zahrnuje investice zaměřené na zlepšení energetické účinnosti školních komplexů, stávajících i nových, aby byly v souladu s přísnějšími normami, jak jsou popsány ve vnitrostátních právních předpisech a prováděcí směrnici 2010/31/EU o energetické účinnosti budov.

  • Projekt je v souladu s opatřeními na podporu strategie EU Horizont 2020, posílení zásob lidského kapitálu v členském státě, zlepšení přístupu k celoživotnímu vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a kultivace lidského a sociálního kapitálu pro růst, zaměstnanost a zařazení.

  • „Tento projekt může ve Finsku skutečně změnit hru. Je to vynikající příklad toho, jak může veřejný sektor využít financování v rámci „Investičního plánu pro Evropu“ k získání soukromých investorů pro veřejné blaho“, uvedl viceprezident EIB Thomas Östros. „Finsko je na prvním místě v žebříčku úspěšného vzdělávání a je povzbudivé vidět, že stále investuje, aby poskytlo dětem to nejlepší možné zařízení pro studium.”

  •  „Projekt má měřitelné cíle udržitelnosti a je prvním svého druhu, který má být realizován finskou samosprávou pro pozemní stavby“, říká Henrik Normann, prezident a výkonný ředitel NIB. „Investice do vzdělávání v raném dětství umožní společnosti Espoo udržet malou velikost třídy a poskytnout pokročilé výukové prostředí. Očekává se, že to bude mít pozitivní účinky na akademické výsledky a trh práce.“

Přihlašte se k odběru novinek