O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Rychlostní silnice R4 (D4)

Co vás zajímá

R4 is partially built expressway connecting Prague and south-west Bohemia region, continue to Bavaria as 1st class road #4. Based on the Czech Transport Sector Strategies and based on finished feasibility study, it is goal to finish it at least until 2022. From planned 84 km is 47 km in operation, 4,8 km under construction and 32 km remains to be built.

The R4 is not a part of TEN-T network. Due to this reason, it is not possible to use the Cohesion funds from EU program period 2014 – 2020 for it construction (one of the main reasons why all the modifications of the “PPP D3 project” has been cancelled before). There remains possibility to use the national budget or very limited sources from European regional development fund (only few parts of R4 can be built in this way) or the PPP model.

Currently the Outline Business Case with Public Sector Comparator is tendered. It will address the above possibilities and compare them. Based on the outputs from the OBC (PSC) the government should decide if the PPP procurement will be started or not. There will be market soundings done during preparing the OBC (PSC).

If the results for PPP will be positive, Czech Ministry of transport is prepared to announce pre-qualification for the concessionaire between end 2015 / start of 2016.

The PPP model will be based on availability payment mechanism (some modifications based on traffic flows will be discussed during market soundings).

The core of the project will be implementation of DBFOM model for unfinished parts Háje – Mirotice (see the table above), concession period estimated to be 25-30 years. During the market soundings there will be discussion about possibility to implement the O&M model for already operated parts of the R4. Structuring of financing of the project will be based on the recommendation from OBC.

The state road asset manager (Ředitelství silnic a dálnic) is working on the land acquisition and technical preparation phase continuously.

Design possibilities: The documentation for building permit will be transferred to concessionaire with the opinions of authorities. Any change done by the concessionaire should respect the national law which implements the EIA directive.

Parametry

Capex300 mil. Kč
Typ stavbyNová stavba
Územní rozhodnutíNebude u tohoto projektu potřeba.
Stavební povoleníZajistí koncesionář
Parametry smlouvy

Koncesní smlouva

Předmětem koncesního řízení je zajištění celkové revitalizace komplexu Alžbětiných lázní v Karlových Varech (“Lázně”) a navržení optimálního modelu budoucí funkční podoby provozu Lázní a jeho následná realizace vybraným dodavatelem při splnění podmínek stanovených zadavatelem, přičemž cílem koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Z hlediska druhu koncesní smlouvy se bude jednat o kombinaci smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o koncesní smlouvu uzavřenou s koncesionářem vybraným v koncesním řízení dle § 7 odst. 5 písm. b) KZ, tj. v rámci tzv. koncesního dialogu.

Vybraný dodavatel revitalizaci komplexu Lázní kompletně zrealizuje a následně Lázně převezme do užívání (pacht) za účelem jejich dalšího provozu a bude je výhradně, na vlastní náklady a odpovědnost dlouhodobě provozovat za podmínek stanovených koncesní smlouvou. Vybraný dodavatel se bude na revitalizaci komplexu Lázní finančně podílet, a to v poměru, který bude specifikován v průběhu tohoto koncesního řízení.

Po skončení předem stanovené doby trvání koncesní smlouvy převezme provoz Lázní opět zadavatel. Zadavatel zůstane po celou dobu trvání koncesní smlouvy výlučným vlastníkem Lázní.

Termín realizace2016 – 2040

Přihlašte se k odběru novinek