Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech

Základní informace

Popis

Město Karlovy Vary dne 22.2. zahájilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí celkovou revitalizaci komplexu Alžbětiných lázní a navazující dlouhodobý provoz zaměřený na poskytování lázeňské péče a ubytovacích služeb. Finanční příspěvek Města je stanoven ve výši do 300 mil. Kč. Proces výběrového řízení je realizován za podpory České spořitelny, Advokátní kanceláře Hájek & Zrzavecký a projektanta Ing. Václava Kouby. 

Země
ČR
Lokace

Karlovy Vary

Sektor
Pozemní stavitelství
Oblast
Zdravotnictví
Typ zadání
DBFO
Fáze
Tendr
Současný stav

Výběrové řízení na koncesionáře

Aktuálně objekt provozuje městská organizace Alžbětiny lázně, a.s.

Parametry

CAPEX

300 mil. Kč

Typ stavby
Rekonstrukce
Územní rozhodnutí

Nebude u tohoto projektu potřeba.

Stavební povolení

Zajistí koncesionář

Parametry smlouvy

Koncesní smlouva

Předmětem koncesního řízení je zajištění celkové revitalizace komplexu Alžbětiných lázní v Karlových Varech (“Lázně”) a navržení optimálního modelu budoucí funkční podoby provozu Lázní a jeho následná realizace vybraným dodavatelem při splnění podmínek stanovených zadavatelem, přičemž cílem koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Z hlediska druhu koncesní smlouvy se bude jednat o kombinaci smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o koncesní smlouvu uzavřenou s koncesionářem vybraným v koncesním řízení dle § 7 odst. 5 písm. b) KZ, tj. v rámci tzv. koncesního dialogu.

Vybraný dodavatel revitalizaci komplexu Lázní kompletně zrealizuje a následně Lázně převezme do užívání (pacht) za účelem jejich dalšího provozu a bude je výhradně, na vlastní náklady a odpovědnost dlouhodobě provozovat za podmínek stanovených koncesní smlouvou. Vybraný dodavatel se bude na revitalizaci komplexu Lázní finančně podílet, a to v poměru, který bude specifikován v průběhu tohoto koncesního řízení.

Po skončení předem stanovené doby trvání koncesní smlouvy převezme provoz Lázní opět zadavatel. Zadavatel zůstane po celou dobu trvání koncesní smlouvy výlučným vlastníkem Lázní.

Termín realizace
2016 - 2040
Popis

Financování

Potřeba financování

300 – 500 mil. Kč

EU fondy

EU fondů nebude využito.

Financování

Zadavatel

Zadavatel
Alžbětiny Lázně, a.s.
Kontakt

Smetanovy sady 1145
36001 Karlovy Vary

Web zadavatele
Odkaz na věstník VZ

Dodavatelé

Historie

Historie

Zprávy

Město Karlovy Vary zahajuje soutěž na dodavatele revitalizace Alžbětiných lázní

Město Karlovy Vary zahajuje proces výběrového řízení na dodavatele, který zajistí celkovou revitalizaci komplexu Alžbětiných lázní a navazující dlouhodobý provoz zaměřený na poskytování lázeňské péče a ubytovacích služeb. Cílem zahajovaného výběrového řízení je uzavření smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Předpokládaný smluvní vztah bude kombinací smlouvy na stavební práce […]