Aktuálně

Pravidelně vás informujeme o aktivitách ARI a dění ve veřejné infrastruktuře nejen v ČR.

O asociaci

ARI je think-tank pro veřejnou infrastrukturu ČR. Sjednocuje a prosazuje dobrou mezinárodní praxi.

Výhody členství

Revitalizace a provoz Alžbětiných lázní v Karlových Varech

Co vás zajímá

Město Karlovy Vary dne 22. 2. 2016 zahájilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí celkovou revitalizaci komplexu Alžbětiných lázní a navazující dlouhodobý provoz zaměřený na poskytování lázeňské péče a ubytovacích služeb. Finanční příspěvek Města je stanoven ve výši do 300 mil. Kč. Proces výběrového řízení je realizován za podpory České spořitelny, Advokátní kanceláře Hájek & Zrzavecký a projektanta Ing. Václava Kouby. 

25. 6. 2018 

Z původních dvou zájemců město dostalo nabídku od sdružení tvořené stavební společností Hochtief a lázeňskou firmou Royal Spa. 

Parametry

CAPEX

300 mil. Kč

Typ stavby
Rekonstrukce
Územní rozhodnutí

Nebude u tohoto projektu potřeba.

Stavební povolení

Zajistí koncesionář

Parametry smlouvy

Koncesní smlouva

Předmětem koncesního řízení je zajištění celkové revitalizace komplexu Alžbětiných lázní v Karlových Varech (“Lázně”) a navržení optimálního modelu budoucí funkční podoby provozu Lázní a jeho následná realizace vybraným dodavatelem při splnění podmínek stanovených zadavatelem, přičemž cílem koncesního řízení je uzavření koncesní smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka bude dle zvolených hodnotících kritérií ekonomicky nejvýhodnější. Z hlediska druhu koncesní smlouvy se bude jednat o kombinaci smlouvy na stavební práce a smlouvy na služby, přičemž se bude jednat o koncesní smlouvu uzavřenou s koncesionářem vybraným v koncesním řízení dle § 7 odst. 5 písm. b) KZ, tj. v rámci tzv. koncesního dialogu.

Vybraný dodavatel revitalizaci komplexu Lázní kompletně zrealizuje a následně Lázně převezme do užívání (pacht) za účelem jejich dalšího provozu a bude je výhradně, na vlastní náklady a odpovědnost dlouhodobě provozovat za podmínek stanovených koncesní smlouvou. Vybraný dodavatel se bude na revitalizaci komplexu Lázní finančně podílet, a to v poměru, který bude specifikován v průběhu tohoto koncesního řízení.

Po skončení předem stanovené doby trvání koncesní smlouvy převezme provoz Lázní opět zadavatel. Zadavatel zůstane po celou dobu trvání koncesní smlouvy výlučným vlastníkem Lázní.